محیطی برای دوستداران تاریخ و فرهنگ کهن کره

پست ثابت:روز شمار: شمارش معکوس آغاز پخش Saimdang, Light's Diary: و شورش سارق بخشنده:«آپدیت روزانه»

دوشنبه 27 دی 1395 02:36 ب.ظ

نویسنده : مدیر سایت
ارسال شده در: اخبار sbs ، اخبار سریال های کره ای ، اختصاصی امپراطوری گوگوریو ،«پاسخگوی نظرات ، میررفیع»دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: دوشنبه 4 بهمن 1395 03:40 ب.ظ

ریتینگ این هفته سریال عاشقان ماه، قلب سرخ گوریو:

پنجشنبه 29 مهر 1395 12:25 ق.ظ

نویسنده : مدیر سایت
DateEpisodeTNmS (%)Nielsen Korea (%)
NationwideSeoulNationwideSeoulPeak
2016-08-29017.99.1 (13th)7.4 (18th)8.0 (18th)7.7
2016-08-29028.9 (18th)10.0 (10th)9.3 (12th)10.4 (11th)9.8
2016-08-30037.1 (18th)7.8 (19th)7.0 (19th)8.0 (15th)7.5
2016-09-05046.1
n/a?
5.76.36.0
2016-09-06056.26.86.07.3 (18th)6.6
2016-09-12065.1
n/a?
5.76.86.2
2016-09-13075.2
n/a?
5.86.66.1
2016-09-19085.3
n/a?
6.98.6 (13th)7.7
2016-09-20096.1
n/a?
6.27.9 (15th)7.0
2016-09-26106.47.4 (19th)7.18.2 (16th)7.6
2016-09-27116.5 (20th)6.7 (19th)7.5 (19th)8.5 (15th)8.0
2016-10-03126.8
n/a?
7.9 (20th)8.8 (15th)8.3
2016-10-04137.3 (18th)7.5 (15th)8.2 (18th)9.3 (9th)8.7
2016-10-10146.5
n/a?
6.87.5 (19th)7.1
2016-10-11158.7 (15th)9.2 (10th)8.2 (13th)9.2 (9th)8.7
2016-10-18165.8
n/a?
5.96.8 (19th)6.3


دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: پنجشنبه 29 مهر 1395 12:27 ق.ظ

ریتینگ این هفته گلی در زندان:

پنجشنبه 29 مهر 1395 12:25 ق.ظ

نویسنده : مدیر سایت
DateEpisodeTNmS (%)Nielsen Korea (%)
NationwideSeoulNationwideSeoulPeak
2016-04-300116.2 (2nd)17.3 (3rd)17.3 (2nd)18.8 (2nd)18.0
2016-05-010218.4 (2nd)20.1 (2nd)20.0 (2nd)21.9 (2nd)20.9
2016-05-070316.6 (2nd)19.2 (2nd)16.9 (2nd)19.2 (2nd)18.0
2016-05-080417.6 (2nd)20.7 (2nd)19.5 (2nd)21.7 (2nd)20.6
2016-05-140518.7 (2nd)20.9 (2nd)20.3 (2nd)22.1 (2nd)21.2
2016-05-150617.9 (2nd)20.6 (2nd)19.8 (2nd)21.7 (2nd)20.7
2016-05-210715.9 (2nd)18.5 (2nd)16.5 (2nd)17.7 (2nd)17.1
2016-05-220815.8 (3rd)16.9 (2nd)17.7 (2nd)19.0 (2nd)18.3
2016-05-280915.4 (2nd)16.5 (2nd)17.2 (2nd)18.5 (2nd)17.8
2016-05-291016.4 (2nd)17.9 (2nd)18.7 (2nd)19.7 (2nd)19.2
2016-06-041115.9 (2nd)16.3 (2nd)16.8 (2nd)17.7 (2nd)17.2
2016-06-111215.2 (2nd)16.7 (2nd)16.9 (2nd)17.9 (2nd)17.4
2016-06-121315.2 (3rd)16.7 (2nd)19.0 (2nd)20.6 (2nd)19.8
2016-06-181414.8 (2nd)16.1 (3rd)17.3 (2nd)17.8 (2nd)17.5
2016-06-191516.0 (3rd)17.2 (3rd)18.7 (2nd)19.1 (2nd)18.9
2016-06-251614.8 (2nd)16.4 (2nd)17.2 (2nd)18.2 (2nd)17.7
2016-06-261715.9 (3rd)17.8 (2nd)18.3 (2nd)19.0 (2nd)18.6
2016-07-021815.8 (2nd)16.2 (2nd)19.0 (2nd)20.1 (2nd)19.5
2016-07-031916.7 (3rd)17.7 (2nd)18.7 (3rd)19.9 (3rd)19.3
2016-07-092015.4 (3rd)16.5 (2nd)18.4 (2nd)20.1 (2nd)19.2
2016-07-102116.7 (3rd)17.6 (2nd)18.9 (2nd)20.6 (2nd)19.7
2016-07-162215.8 (3rd)17.2 (3rd)19.6 (2nd)21.3 (2nd)20.4
2016-07-172315.8 (3rd)15.3 (4th)19.9 (2nd)21.5 (2nd)20.7
2016-07-232418.1 (2nd)18.9 (2nd)19.7 (2nd)21.9 (2nd)20.8
2016-07-242518.5 (2nd)18.6 (2nd)19.8 (2nd)20.7 (2nd)20.2
2016-07-302618.7 (2nd)21.2 (2nd)19.6 (2nd)21.0 (2nd)20.3
2016-07-312718.9 (2nd)19.7 (2nd)21.1 (2nd)21.8 (2nd)21.4
2016-08-072817.7 (2nd)17.1 (2nd)19.0 (2nd)19.6 (2nd)19.3
2016-08-212916.7 (4th)16.7 (4th)19.4 (3rd)20.7 (3rd)20.0
2016-08-273015.5 (2nd)15.3 (3rd)18.5 (2nd)20.2 (2nd)19.3
2016-08-283117.6 (3rd)17.5 (3rd)19.9 (2nd)21.5 (2nd)20.7
2016-09-033217.0 (2nd)17.9 (3rd)18.3 (2nd)19.8 (2nd)19.0
2016-09-043317.5 (2nd)18.5 (2nd)20.0 (2nd)21.1 (2nd)20.5
2016-09-103416.9 (2nd)17.7 (3rd)20.0 (2nd)21.0 (2nd)20.5
2016-09-113518.0 (2nd)18.6 (2nd)21.3 (2nd)22.9 (2nd)22.1
2016-09-173615.0 (3rd)15.4 (3rd)18.0 (2nd)18.2 (2nd)18.1
2016-09-183719.3 (2nd)17.8 (2nd)22.0 (2nd)22.6 (2nd)22.3
2016-09-243817.4 (2nd)17.1 (2nd)20.6 (2nd)21.7 (2nd)21.1
2016-09-253919.6 (2nd)19.5 (2nd)20.8 (2nd)21.6 (2nd)21.2
2016-10-014018.0 (2nd)19.0 (2nd)19.9 (2nd)21.4 (2nd)20.6
2016-10-024120.1 (2nd)20.9 (2nd)21.4 (2nd)22.3 (2nd)21.8
2016-10-084218.9 (2nd)19.3 (2nd)21.0 (2nd)21.6 (1st)21.3
2016-10-094319.4 (2nd)18.5 (2nd)21.7 (2nd)22.0 (2nd)21.8
2016-10-154418.7 (2nd)18.8 (2nd)21.4 (2nd)22.3 (2nd)21.8
2016-10-164519.7 (2nd)21.6 (2nd)21.7 (2nd)22.6 (2nd)22.1
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: پنجشنبه 29 مهر 1395 12:25 ق.ظ

و پایان موفقترین سریال شبکه kbs در سالهای اخیر...مهتاب نقاشی ابرها...

پنجشنبه 29 مهر 1395 12:20 ق.ظ

نویسنده : مدیر سایت
DateEpisodeTNmS (%)Nielsen Korea (%)
NationwideSeoulNationwideSeoulPeak
2016-08-22018.7 (17th)10.0 (9th)8.3 (17th)9.0 (14th)8.6
2016-08-23029.3 (15th)10.4 (8th)8.5 (15th)8.8 (13th)8.6
2016-08-290315.5 (5th)17.9 (3rd)16.0 (4th)17.2 (4th)16.6
2016-08-300417.1 (5th)18.8 (2nd)16.4 (4th)16.5 (4th)16.4
2016-09-050516.9 (5th)19.3 (2nd)19.3 (3rd)20.0 (2nd)19.6
2016-09-060617.9 (3rd)21.0 (1st)18.8 (2nd)18.9 (2nd)18.8
2016-09-120718.4 (5th)22.0 (3rd)20.4 (5th)20.9 (4th)20.6
2016-09-130816.7 (4th)19.8 (1st)19.7 (2nd)20.6 (2nd)20.1
2016-09-190917.9 (5th)20.5 (2nd)21.3 (4th)22.4 (3rd)21.8
2016-09-201016.2 (4th)18.6 (2nd)19.6 (2nd)20.2 (2nd)19.9
2016-09-261118.6 (4th)20.6 (1st)20.7 (2nd)20.6 (2nd)20.6
2016-09-271218.6 (3rd)21.1 (1st)20.1 (3rd)19.9 (3rd)20.0
2016-10-031316.4 (4th)19.2 (3rd)18.5 (4th)18.8 (3rd)18.6
2016-10-041417.5 (4th)20.1 (3rd)18.7 (3rd)19.4 (3rd)19.0
2016-10-101516.9 (4th)18.8 (3rd)17.9 (4th)18.5 (3rd)18.2
2016-10-111617.8 (3rd)20.3 (1st)18.8 (3rd)18.8 (2nd)18.8
2016-10-171722.5 (2nd)24.8 (1st)23.3 (2nd)23.6 (1st)23.4
2016-10-181821.6 (3rd)25.3 (1st)22.9 (2nd)22.5 (2nd)22.7
Average16.9%19.4%18.3%18.7%18.4
این سریال 18 قسمتی سرانجام با ثبت رکورد 25.3 درصد در قسمت پایانی به کار خودش بعنوان یکی از موفقترین درام های kbs پایان داد.
از صمیم قلب امیدواریم این پیروزی شروعی دوباره باشد برای قویترین درام ساز سالهای نه چندان دور کره جنوبی...kbs به یاد ماندنی...
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: پنجشنبه 29 مهر 1395 12:23 ق.ظ

رویای امپراطور... در راه نمایش:

دوشنبه 26 مهر 1395 09:39 ب.ظ

نویسنده : مدیر سایت
ارسال شده در: معرفی سریالهای کره ای ،

سریال کره ای رویای امپراطور محصول سال 2012 شبکه kbs1 برای پخش در شبکه نمایش آماده شد.


به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: دوشنبه 26 مهر 1395 09:50 ب.ظ

تصاویر پشت صحنه و جلسه فیلمنامه خوانی سریال MY Only Love Song:

یکشنبه 25 مهر 1395 12:29 ق.ظ

نویسنده : مدیر سایت
ارسال شده در: معرفی سریالهای کره ای ،
جلسه فیلمنامه خوانی سریال MY Only Love Song در دفتر کارگردان برگزار شده و هنوز شبکه ای ساخت این سریال را عهده دار نشده است.


به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: یکشنبه 25 مهر 1395 12:34 ق.ظ

تاریخ کره:تاجو وانگ گان:

پنجشنبه 22 مهر 1395 11:29 ب.ظ

نویسنده : مدیر سایت
ارسال شده در: تاریخ کره ،
تاریخ کره و این قسمت امپراطور وانگ گان... به قلم امیر سیروس پور ، در ادامه مطلب...
ادامه مطلب

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: پنجشنبه 22 مهر 1395 11:37 ب.ظ

آپدیت اخبار ، هونگ گیل دونگ پرچمدار نبرد ژانویه mbc :

پنجشنبه 22 مهر 1395 11:07 ب.ظ

نویسنده : مدیر سایت
ارسال شده در: معرفی سریالهای کره ای ،

شورش هونگ گیل دونگ ، سریال جدید mbc که خیلی سریع تاریخ پخش خود را مشخص کرد ، ژانویه 2017 !
دراما بینز در مقاله ای اخبار این سریال را بروز کرده است .
برای مطالعه آخرین خبرها از «شورش هونگ گیل دونگ» به ادامه مطلب بروید.ادامه مطلب

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: پنجشنبه 22 مهر 1395 11:27 ب.ظ

عزم راسخی که ادامه دارد...ارباب نقاب هم به اردوی mbc آمد:

چهارشنبه 21 مهر 1395 11:49 ب.ظ

نویسنده : مدیر سایت
ارسال شده در: معرفی سریالهای کره ای ،
دراما بینز مهرتاییدی بر شایعه واگذاری سریال ارباب نقاب به mbc زد و خبرهای این سریال را بروز کرد:

سریالی از sbs که حالا به mbc رفته است، مشابهش را در (شش اژدهای پرنده ) دیده بودیم که آنجا برعکس بود این سریال از mbc به sbs رفت. حالا گویا این دو شبکه در داد و ستدی جدید (ارباب نقاب) را هم جا به جا کرده اند شاید Sbs حق پخش را فروخته باشد و یا بطور کلی از ساختش پشیمان شده باشد ....

 این شما و این هم اطلاعات این سریال:

قرن 18 چوسون و  مبارزه ولیعهد پاکدل و نیکوکار با دستهای پشت پرده که چشم دیدنش را ندارند،...


کارگردان سریال(سون هیونگ شیک) سازنده درخشش یا جنون است(برنده نبرد ژانویه).شبکه پخش سریال به mbc تغییر کرده ، شاید Sbs  از ساختش پشیمان شده باشد و یا حق پخشش را  فروخته باشد!

«یون سئونگ هو» نقش اول این سریال خواهد بود.
وی سابقه حضور در سریالهای موفقی چون (ملکه سئوندوک و بک دنگ سوی مبارز» را در کارنامه خود دارد.


سریال 20 قسمتی «ارباب نقاب»  از دسامبر 2016 کلید میخورد ،قبل از پخش فیلمبرداریش تمام میشود و برای پخش در ماه مارس2017 در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ساعت 22:00 آماده میشود.


ترجمه خبر از «مهریار»دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: پنجشنبه 22 مهر 1395 12:03 ق.ظ

ریتینگ این هفته گلی در زندان: تثبیت جایگاه نخست...

چهارشنبه 21 مهر 1395 11:34 ب.ظ

نویسنده : مدیر سایت
DateEpisodeTNmS (%)Nielsen Korea (%)
NationwideSeoulNationwideSeoulPeak
2016-04-300116.2 (2nd)17.3 (3rd)17.3 (2nd)18.8 (2nd)18.0
2016-05-010218.4 (2nd)20.1 (2nd)20.0 (2nd)21.9 (2nd)20.9
2016-05-070316.6 (2nd)19.2 (2nd)16.9 (2nd)19.2 (2nd)18.0
2016-05-080417.6 (2nd)20.7 (2nd)19.5 (2nd)21.7 (2nd)20.6
2016-05-140518.7 (2nd)20.9 (2nd)20.3 (2nd)22.1 (2nd)21.2
2016-05-150617.9 (2nd)20.6 (2nd)19.8 (2nd)21.7 (2nd)20.7
2016-05-210715.9 (2nd)18.5 (2nd)16.5 (2nd)17.7 (2nd)17.1
2016-05-220815.8 (3rd)16.9 (2nd)17.7 (2nd)19.0 (2nd)18.3
2016-05-280915.4 (2nd)16.5 (2nd)17.2 (2nd)18.5 (2nd)17.8
2016-05-291016.4 (2nd)17.9 (2nd)18.7 (2nd)19.7 (2nd)19.2
2016-06-041115.9 (2nd)16.3 (2nd)16.8 (2nd)17.7 (2nd)17.2
2016-06-111215.2 (2nd)16.7 (2nd)16.9 (2nd)17.9 (2nd)17.4
2016-06-121315.2 (3rd)16.7 (2nd)19.0 (2nd)20.6 (2nd)19.8
2016-06-181414.8 (2nd)16.1 (3rd)17.3 (2nd)17.8 (2nd)17.5
2016-06-191516.0 (3rd)17.2 (3rd)18.7 (2nd)19.1 (2nd)18.9
2016-06-251614.8 (2nd)16.4 (2nd)17.2 (2nd)18.2 (2nd)17.7
2016-06-261715.9 (3rd)17.8 (2nd)18.3 (2nd)19.0 (2nd)18.6
2016-07-021815.8 (2nd)16.2 (2nd)19.0 (2nd)20.1 (2nd)19.5
2016-07-031916.7 (3rd)17.7 (2nd)18.7 (3rd)19.9 (3rd)19.3
2016-07-092015.4 (3rd)16.5 (2nd)18.4 (2nd)20.1 (2nd)19.2
2016-07-102116.7 (3rd)17.6 (2nd)18.9 (2nd)20.6 (2nd)19.7
2016-07-162215.8 (3rd)17.2 (3rd)19.6 (2nd)21.3 (2nd)20.4
2016-07-172315.8 (3rd)15.3 (4th)19.9 (2nd)21.5 (2nd)20.7
2016-07-232418.1 (2nd)18.9 (2nd)19.7 (2nd)21.9 (2nd)20.8
2016-07-242518.5 (2nd)18.6 (2nd)19.8 (2nd)20.7 (2nd)20.2
2016-07-302618.7 (2nd)21.2 (2nd)19.6 (2nd)21.0 (2nd)20.3
2016-07-312718.9 (2nd)19.7 (2nd)21.1 (2nd)21.8 (2nd)21.4
2016-08-072817.7 (2nd)17.1 (2nd)19.0 (2nd)19.6 (2nd)19.3
2016-08-212916.7 (4th)16.7 (4th)19.4 (3rd)20.7 (3rd)20.0
2016-08-273015.5 (2nd)15.3 (3rd)18.5 (2nd)20.2 (2nd)19.3
2016-08-283117.6 (3rd)17.5 (3rd)19.9 (2nd)21.5 (2nd)20.7
2016-09-033217.0 (2nd)17.9 (3rd)18.3 (2nd)19.8 (2nd)19.0
2016-09-043317.5 (2nd)18.5 (2nd)20.0 (2nd)21.1 (2nd)20.5
2016-09-103416.9 (2nd)17.7 (3rd)20.0 (2nd)21.0 (2nd)20.5
2016-09-113518.0 (2nd)18.6 (2nd)21.3 (2nd)22.9 (2nd)22.1
2016-09-173615.0 (3rd)15.4 (3rd)18.0 (2nd)18.2 (2nd)18.1
2016-09-183719.3 (2nd)17.8 (2nd)22.0 (2nd)22.6 (2nd)22.3
2016-09-243817.4 (2nd)17.1 (2nd)20.6 (2nd)21.7 (2nd)21.1
2016-09-253919.6 (2nd)19.5 (2nd)20.8 (2nd)21.6 (2nd)21.2
2016-10-014018.0 (2nd)19.0 (2nd)19.9 (2nd)21.4 (2nd)20.6
2016-10-024120.1 (2nd)20.9 (2nd)21.4 (2nd)22.3 (2nd)21.8
2016-10-084218.9 (2nd)19.3 (2nd)21.0 (2nd)21.6 (1st)21.3
2016-10-094319.4 (2nd)18.5 (2nd)21.7 (2nd)22.0 (2nd)21.8دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: چهارشنبه 21 مهر 1395 11:35 ب.ظ

ریتینگ این هفته سریال عاشقان ماه، قلب سرخ گوریو:

چهارشنبه 21 مهر 1395 11:33 ب.ظ

نویسنده : مدیر سایت
DateEpisodeTNmS (%)Nielsen Korea (%)
NationwideSeoulNationwideSeoulPeak
2016-08-29017.99.1 (13th)7.4 (18th)8.0 (18th)7.7
2016-08-29028.9 (18th)10.0 (10th)9.3 (12th)10.4 (11th)9.8
2016-08-30037.1 (18th)7.8 (19th)7.0 (19th)8.0 (15th)7.5
2016-09-05046.1
n/a?
5.76.36.0
2016-09-06056.26.86.07.3 (18th)6.6
2016-09-12065.1
n/a?
5.76.86.2
2016-09-13075.2
n/a?
5.86.66.1
2016-09-19085.3
n/a?
6.98.6 (13th)7.7
2016-09-20096.1
n/a?
6.27.9 (15th)7.0
2016-09-26106.47.4 (19th)7.18.2 (16th)7.6
2016-09-27116.5 (20th)6.7 (19th)7.5 (19th)8.5 (15th)8.0
2016-10-03126.8
n/a?
7.9 (20th)8.8 (15th)8.3
2016-10-04137.3 (18th)7.5 (15th)8.2 (18th)9.3 (9th)8.7
2016-10-10146.5
n/a?
6.87.5 (19th)7.1
2016-10-11158.7 (15th)9.2 (10th)8.2 (13th)9.2 (9th)8.7دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

ریتینگ این هفته سریال مهتاب نقاشی ابرها:

چهارشنبه 21 مهر 1395 11:33 ب.ظ

نویسنده : مدیر سایت
DateEpisodeTNmS (%)Nielsen Korea (%)
NationwideSeoulNationwideSeoulPeak
2016-08-22018.7 (17th)10.0 (9th)8.3 (17th)9.0 (14th)8.6
2016-08-23029.3 (15th)10.4 (8th)8.5 (15th)8.8 (13th)8.6
2016-08-290315.5 (5th)17.9 (3rd)16.0 (4th)17.2 (4th)16.6
2016-08-300417.1 (5th)18.8 (2nd)16.4 (4th)16.5 (4th)16.4
2016-09-050516.9 (5th)19.3 (2nd)19.3 (3rd)20.0 (2nd)19.6
2016-09-060617.9 (3rd)21.0 (1st)18.8 (2nd)18.9 (2nd)18.8
2016-09-120718.4 (5th)22.0 (3rd)20.4 (5th)20.9 (4th)20.6
2016-09-130816.7 (4th)19.8 (1st)19.7 (2nd)20.6 (2nd)20.1
2016-09-190917.9 (5th)20.5 (2nd)21.3 (4th)22.4 (3rd)21.8
2016-09-201016.2 (4th)18.6 (2nd)19.6 (2nd)20.2 (2nd)19.9
2016-09-261118.6 (4th)20.6 (1st)20.7 (2nd)20.6 (2nd)20.6
2016-09-271218.6 (3rd)21.1 (1st)20.1 (3rd)19.9 (3rd)20.0
2016-10-031316.4 (4th)19.2 (3rd)18.5 (4th)18.8 (3rd)18.6
2016-10-041417.5 (4th)20.1 (3rd)18.7 (3rd)19.4 (3rd)19.0
2016-10-101516.9 (4th)18.8 (3rd)17.9 (4th)18.5 (3rd)18.2
2016-10-111617.8 (3rd)20.3 (1st)18.8 (3rd)18.8 (2nd)18.8دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

شورش هونگ گیل دونگ : mbc به فرمول 2008 ایمان دارد:

دوشنبه 19 مهر 1395 05:31 ب.ظ

نویسنده : مدیر سایت
ارسال شده در: معرفی سریالهای کره ای ،
دراما بینز و خبر از سریال جدید mbc

شبکه mbc برای (دوشنبه ها و سه شنبه ها) تاریخی اش ، قصد ساخت سریال جدیدی دارد.
«شورش هونگ گیل دونگ» نام این سریال است.

به ادامه مطلب بروید.


ادامه مطلب

دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: هونگ گیل دونگ ، سریال کره ای ، mbc ،
آخرین ویرایش: دوشنبه 19 مهر 1395 06:02 ب.ظ

خاطرات درخشان Sbs ترسو !

شنبه 17 مهر 1395 12:20 ق.ظ

نویسنده : مدیر سایت
ارسال شده در: معرفی سریالهای کره ای ،
سریال جدید (لی یونگ ئه) که سرانجام با خبر چند روز پیش به 2017 موکول شده بود، در چین نیز بطور همزمان روی آنتن خواهد رفت.
آسیا ویکی منبع خبر فوق است و دلیل این تاخیر در تایم پخش را همین مورد می داند، اخذ تاییدیه از چین!
گویا sbs برای گرفتن مجوز های لازم برای پخش این سریال از کشور چین مجبور شده است تا تاریخ پخش را عقب بیندازد.

سیمدانگ و خاطرات درخشانش ، ژانویه 2017 به پخش خواهند رسید.

*دروغ فصل جدایی ناپذیر رسانه هاست، اساسا چیزی به نام (رسانه راستگو ) وجود خارجی ندارد .
اینکه تاریخ پخش را بخاطر چینی ها تغییر داده باشند ، شاید دلیل قانع کننده ای باشد ، اما تجربه این همه سال سریال کره ای دیدن و رصد اخبار تاریخی ها...می گوید شاید خبر فوق تنها بهانه Sbs باشد ، برای این همه بدقولی...بدقولی که اول از همه اعتماد مردم را میگیرد و مردم دید مثبت به شبکه را از دست می دهند و نتیجه اش می شود ریتینگ پایین و ضرر شبکه.
Sbs می ترسد...از شکست ، از سقوط ریتینگ ، از ضرر مالی ، از هرچیزی ... sbs می ترسد...خواه (گرفتن حق پخش از چین) تنها دلیل عقب انداختن این سریال باشد ، خواه نباشد ، Sbs حاظر است ماه ها پخش سریالش را جا به جا کند بخاطر پخش از چین و سود خوبی که قرار است روانه حساب های بانکی مدیرانش شود...
خیلی بی نظمی ها در این سریال دیده ایم ، از لو رفتن تیزر این سریال ماه ها مانده به تاریخ پخش گرفته تا همین عقب انداختن های چندین باره خود سریال ، این اتفاقات پیش از این فقط برای (زندگینامه یی سون شین) رخ داده بود که آخر سر هرگز رنگ تولید و پخش را هم ندید.
هرچه هست فقط امیدواریم ، این انتظار...ارزشش را داشته باشد...

نظر شما چیست؟!
آیا خبر فوق تنها دلیل تاخیر در (سیمدانگ) است ؟!
آیا این محافظه کاری شدید شبکه به ضررش تمام میشود؟!
آیا روزی می آید که (لی یونگ ئه) از حضور در این پروژه پشیمان شود؟!
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: شنبه 17 مهر 1395 12:34 ق.ظ

تصاویری از پشت صحنه سریال جدید my only love song:

چهارشنبه 14 مهر 1395 09:38 ب.ظ

نویسنده : مدیر سایت
ارسال شده در: معرفی سریالهای کره ای ،
تصاویر زیر از نخستین روز فیلمبرداری my only love song  در روز 26 سپتامبر گرفته شده است.
تصویر زیر  (لی جونگ هیون) و ( کونگ سونگ یون) را نشان می دهد، این سریال برای پخش در فوریه 2017 آماده میشود اما هنوز شبکه پخش کننده مشخص نیست.
لینک معرفی این سریال : (کلیک کنید)


به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: چهارشنبه 14 مهر 1395 09:54 ب.ظ

ریتینگ این هفته مهتاب نقاشی ابرها:

چهارشنبه 14 مهر 1395 09:37 ب.ظ

نویسنده : مدیر سایت
DateEpisodeTNmS (%)Nielsen Korea (%)
NationwideSeoulNationwideSeoulPeak
2016-08-22018.7 (17th)10.0 (9th)8.3 (17th)9.0 (14th)8.6
2016-08-23029.3 (15th)10.4 (8th)8.5 (15th)8.8 (13th)8.6
2016-08-290315.5 (5th)17.9 (3rd)16.0 (4th)17.2 (4th)16.6
2016-08-300417.1 (5th)18.8 (2nd)16.4 (4th)16.5 (4th)16.4
2016-09-050516.9 (5th)19.3 (2nd)19.3 (3rd)20.0 (2nd)19.6
2016-09-060617.9 (3rd)21.0 (1st)18.8 (2nd)18.9 (2nd)18.8
2016-09-120718.4 (5th)22.0 (3rd)20.4 (5th)20.9 (4th)20.6
2016-09-130816.7 (4th)19.8 (1st)19.7 (2nd)20.6 (2nd)20.1
2016-09-190917.9 (5th)20.5 (2nd)21.3 (4th)22.4 (3rd)21.8
2016-09-201016.2 (4th)18.6 (2nd)19.6 (2nd)20.2 (2nd)19.9
2016-09-261118.6 (4th)20.6 (1st)20.7 (2nd)20.6 (2nd)20.6
2016-09-271218.6 (3rd)21.1 (1st)20.1 (3rd)19.9 (3rd)20.0
2016-10-031316.4 (4th)19.2 (3rd)18.5 (4th)18.8 (3rd)18.6
2016-10-041417.5 (4th)20.1 (3rd)18.7 (3rd)19.4 (3rd)19.0دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -تعداد کل صفحات : 156 ... 5 6 7 8 9 10 11 ...