تبلیغات
امپراطوری گوگوریو - ریتینگ سریالهای قدیمی :الهه آتش:
محیطی برای دوستداران تاریخ و فرهنگ کهن کره

ریتینگ سریالهای قدیمی :الهه آتش:

دوشنبه 19 تیر 1396 11:48 ب.ظ

نویسنده : مدیر سایت
ارسال شده در: ریتینگ سریال های کره ای ،پخش در سال 2013 از شبکه mbc  ، این سریال بعنوان جایگزین (کتاب خانوده گو) روی آنتن رفت و بعد از اتمام پخش نیز جایش را به (امپراطریس کی ) داد.
DateEpisodeTNmS (%)AGB Nielsen (%)
NationwideSeoulNationwideSeoul
2013-07-010110.1 (7th)11.1 (7th)10.7 (6th)12.3 (3rd)
2013-07-020210.4 (13th)11.7 (7th)11.4 (8th)11.3 (11th)
2013-07-08039.3 (18th)10.5 (15th)10.3 (13th)11.4 (11th)
2013-07-090410.6 (9th)11.9 (7th)12.0 (6th)12.8 (5th)
2013-07-150511.5 (9th)13.3 (5th)10.6 (10th)11.7 (6th)
2013-07-160611.3 (8th)13.7 (4th)11.8 (7th)13.3 (5th)
2013-07-220711.2 (9th)13.4 (5th)11.7 (7th)12.6 (5th)
2013-07-230812.1 (7th)15.1 (3rd)11.8 (6th)12.4 (6th)
2013-07-290911.2 (8th)13.7 (4th)10.4 (9th)11.6 (7th)
2013-07-301010.8 (9th)13.4 (4th)11.0 (7th)11.5 (9th)
2013-08-051110.7 (10th)13.6 (4th)10.0 (10th)11.2 (7th)
2013-08-061211.0 (8th)14.4 (5th)11.6 (6th)13.0 (5th)
2013-08-12138.2 (17th)10.5 (9th)9.1 (15th)10.3 (13th)
2013-08-13148.8 (11th)10.9 (8th)9.6 (9th)10.8 (8th)
2013-08-19157.79.6 (12th)7.89.4 (16th)
2013-08-20168.2 (17th)10.3 (10th)8.6 (13th)9.8 (11th)
2013-08-26177.68.7 (20th)8.6 (18th)9.9 (10th)
2013-08-27188.4 (19th)10.3 (9th)9.1 (12th)10.9 (8th)
2013-09-02198.5 (15th)9.7 (10th)8.49.7 (14th)
2013-09-03209.6 (10th)11.5 (6th)9.1 (12th)10.4 (8th)
2013-09-09217.68.9 (18th)8.49.4 (14th)
2013-09-10228.2 (18th)9.1 (17th)7.9 (17th)9.1 (14th)
2013-09-16238.2 (18th)9.9 (11th)7.58.7 (20th)
2013-09-17247.9 (19th)8.5 (16th)7.27.8 (16th)
2013-09-30257.18.26.07.2
2013-10-01267.7 (19th)8.8 (18th)7.6 (17th)8.4 (19th)
2013-10-07277.99.2 (17th)7.49.0 (17th)
2013-10-08287.6 (19th)8.5 (18th)7.27.7 (20th)
2013-10-15298.2 (18th)9.3 (15th)9.0 (16th)10.3 (13th)
2013-10-15306.8(<8.2)8.0 (19th)9.5 (17th)
2013-10-21319.1 (17th)11.0 (10th)9.3 (18th)10.4 (10th)
2013-10-223210.3 (12th)12.1 (7th)9.6 (13th)10.6 (11th)
Average9.2%-9.3%10.4%
2013-09-23Special 15.45.94.85.8
2013-09-24Special 24.64.84.05.0دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: دوشنبه 19 تیر 1396 11:50 ب.ظ