تبلیغات
امپراطوری گوگوریو - تاریخ کره:ئول پاسو:
محیطی برای دوستداران تاریخ و فرهنگ کهن کره

تاریخ کره:ئول پاسو:

جمعه 4 اسفند 1396 06:44 ب.ظ

نویسنده : مهریار گوگوریوئول پاسوئول پاسو نخست وزیر گوگوریو در دوران نهمین پادشاه سلسله گوگوریو (پادشاه گو گاک چون)بود.او پیشینه اشرافی نداشت و قبل از رسیدن به مقام نخست وزیری بومی روستای "جوا مال" در نزدیکی رودخانه آمنوک بود. اما وی کشاورزی بود که به خاطر پارسایی و فرزانگی اش شناخته می شد.

تصمیم ناگهانی " پادشاه گو گاک چون" در اداره کشور به طریق شایسته سالاری به جای تکیه بر اشراف باعث کشف استعدادهای بسیاری از سرتاسر کشور شد.در میان این اشخاص شخصی به نام "آنریو" که دانش آموز و همسایه "ئول پاسو" بود نیز حضور داشت.آنریو به پادشاه در مورد ئول پاسو خبر داد و کتاب سامگوک ساگی حکایت می کند که پادشاه او را به قصر احضار کرده و سرانجام در سال 191 میلادی به وی مقام نخست وزیر را بخشید.

ئول پاسو به پادشاه کمک کرد تا کشور را عاقلانه اداره کند اما مستمرا توسط اشرافی که به وی حسادت می کردند؛ مورد هجوم قرار می گرفت.پادشاه از این موضوع آگاه شد و سریعا در برابر معترضان واکنش نشان داد."ئول پاسو" مانع انحصار قدرت توسط حزبی خاص شد و تجارت غیر قانونی ماموران دولتی را ممنوع کرد.او در انتخاب مردم با استعداد بسیار دقیق بود و سیستم آموزشی در جهت کمک به مردم در راه یادگیری تاریخ،قانون،فرهنگ،موسیقی و هنر به همراه هنرهای رزمی ترتیب داد.در حقیقت مردم گوگوریو از آموختن و مطالعه کتب لذت می بردند.حتی مردمی که در پائین ترین مرتبه اجتماعی بودند(مانند دربانان و کسانی که به اسب ها غذا میداند) در آرزوی آموزش فرزندانشان بودند.

(با تشکر فروان از امیر سیروس پور عزیز)
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -