امپراطوری گوگوریو http://gogorio2012.mihanblog.com 2017-08-21T22:49:48+01:00 text/html 2017-08-20T00:40:09+01:00 gogorio2012.mihanblog.com مهریار گوگوریو پیشتازی tvN رو به جلو:ریتینگ قسمت سوم سریال زندگی به نام تو:(بروزرسانی:قسمت چهارم:بالاتر از قبل!): http://gogorio2012.mihanblog.com/post/2768 <img src="http://uupload.ir/files/hvx0_deserving_of_the_name-p1.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><table class="ratingtable" style="font-size: 14px; margin: 0.5em; background: rgb(249, 249, 249); border: 1px solid rgb(170, 170, 170); border-collapse: collapse; color: black; font-family: sans-serif; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><tbody><tr><th rowspan="2" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Date</th><th rowspan="2" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Episode</th><th colspan="3" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Nielsen Korea (%)</th><th rowspan="2" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">TNmS (%)</th></tr><tr><th style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Nationwide</th><th style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Seoul</th><th style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Peak</th></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-08-12</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">01</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2.855</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2.715</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">4.0</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">3.2</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-08-13</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">02</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">3.995</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">4.536</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">5.1</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">3.3</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-08-19</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">03</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">4.541</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">5.227</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.3</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">3.6</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-08-20</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">04</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">5.998</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.572</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.9</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">5.0</td></tr></tbody></table><font size="5"><br>tvN و پیروزی ای شگفت انگیز که جبران غیبتش در این سالها در ژآنر تاریخی بوده است.....ریتینگ سریال در هرقسمت در حال بالارفتن است و اصلا سیر نزولی ای به خود ندیده است....<br><br>این سریال با پخش قسمت این هفته خود،رکورد خود را به عنوان((پربیننده ترین سریال تاریخی در شبکه های کابلی)) ثبت کرد.<br><br>تحلیل شما از این ریتینگ چیست؟؟<br><br>آیا tvN و پزشک هو ایم شایسته این کسب این ریتینگ هستند؟؟؟<br><br>کیم نام گیل بار دیگر می تواند نام خود را در این عرصه مطرح نماید و مشهوریت خود را دو چندان؟؟؟<br><br>بخش نظرات میزبان نظرات پرمهر شماست.....<br><br><br></font> text/html 2017-08-17T08:38:52+01:00 gogorio2012.mihanblog.com مهریار گوگوریو دیالوگ های ماندگار:سریال جومونگ: http://gogorio2012.mihanblog.com/post/2767 <font size="5"><img src="http://s9.picofile.com/file/8303801934/MV5BM2IzMjViNDQtYjUxZi00YWM4LTgxNzItZjQ5OWI3NDRiZGU2XkEyXkFqcGdeQXVyMjIyNzU0OA_V1_.jpg" alt="" width="562" vspace="0" hspace="0" height="361" border="0" align="bottom"><br>امپراطور گوموآ:<br>تسو؛ تو بخاطر این که مبادا با بامپراطوری هان درگیر بشی،داری تک تک خواسته هاشونو اجرا میکنی تا اینکه بالاخره اونا همه چیزمونو ازمون بگیرن...اونوقت دیگه میخوای چیکار کنی وقتی که هیچ چیزی برات نمونده تا بتونی بهشون هدیه کنی؟؟؟؟؟اگه سرانجام اونا بویو و یا زندگیت رو بخوان چی؟؟اینکارو میکنی؟؟؟<br><br>چه قدر احمقی که فکر میکنی با ضعف و ترس میتونی چیزی بدست بیاری؟!<br><br><br><br><br></font> text/html 2017-08-17T01:42:43+01:00 gogorio2012.mihanblog.com مهریار گوگوریو ریتینگ این هفته سریال پادشاه عاشق:همچنان ضعیف: http://gogorio2012.mihanblog.com/post/2766 <table class="ratingtable" style="font-size: 14px; margin: 0.5em; background: rgb(249, 249, 249); border: 1px solid rgb(170, 170, 170); border-collapse: collapse; color: black; font-family: sans-serif; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><tbody><tr><th rowspan="3" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Date</th><th rowspan="3" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Episode</th><th colspan="2" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">TNmS (%)</th><th colspan="3" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Nielsen Korea (%)</th></tr><tr><th rowspan="2" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Nationwide</th><th rowspan="2" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Seoul</th><th rowspan="2" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Nationwide</th><th colspan="2" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Seoul</th></tr><tr><th style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Average</th><th style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Peak</th></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-07-17</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">01</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">8.0 (18th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">8.0 (16th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.8 (20th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">9.0 (10th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.7</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-07-17</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">02</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">8.6 (16th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">9.3 (10th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">8.1 (18th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">9.1 (9th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">11.2</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-07-18</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">03</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.0</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.2</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">5.1</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">5.5</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.7</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-07-18</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">04</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.5 (20th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.2</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.0</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.3</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.2</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-07-24</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">05</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.9</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.6</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.2</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.9</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.2</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-07-24</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">06</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.0</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.2</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.0</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.3 (18th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.8</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-07-25</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">07</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.9</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.7 (19th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.0 (19th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.5 (13th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">8.0</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-07-25</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">08</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.6 (17th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.2 (16th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.2 (17th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.6 (12th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">8.0</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-07-31</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">09</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.5</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;"><div title="This drama didn't made it into the daily Top20 list. The show on 20th place had a rating of 6.7%." style="cursor: help;">n/a<sup style="line-height: 1em; color: blue;"><b>?</b></sup></div></td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">5.9</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.1</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">-</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-07-31</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.3 (18th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;"><div title="This drama didn't made it into the daily Top20 list. The show on 20th place had a rating of 6.7%." style="cursor: help;">n/a<sup style="line-height: 1em; color: blue;"><b>?</b></sup></div></td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.8</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.3 (19th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">-</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-08-01</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">11</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.5 (20th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;"><div title="This drama didn't made it into the daily Top20 list. The show on 20th place had a rating of 6.1%." style="cursor: help;">n/a<sup style="line-height: 1em; color: blue;"><b>?</b></sup></div></td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.3 (20th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.1 (19th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">-</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-08-01</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">12</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.7 (19th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.1 (20th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.9 (17th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.1 (16th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">8.1</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-08-07</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">13</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.6</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.7 (20th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">5.6</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">5.7</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.9</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-08-07</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">14</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.0 (19th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;"><div title="This drama didn't made it into the daily Top20 list. The show on 20th place had a rating of 6.7%." style="cursor: help;">n/a<sup style="line-height: 1em; color: blue;"><b>?</b></sup></div></td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.3</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.9 (17th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">-</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-08-08</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">15</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.0 (18th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.9 (19th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.2 (20th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.4 (18th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">8.3</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-08-08</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">16</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.5 (17th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.4 (15th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.2 (15th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.5 (13th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">8.4</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-08-14</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">17</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.0</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.1</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.5</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;"><div title="This drama didn't made it into the daily Top20 list. The show on 20th place had a rating of 6.8%." style="cursor: help;">n/a<sup style="line-height: 1em; color: blue;"><b>?</b></sup></div></td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">-</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-08-14</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">18</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.0</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.2</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.6</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;"><div title="This drama didn't made it into the daily Top20 list. The show on 20th place had a rating of 6.8%." style="cursor: help;">n/a<sup style="line-height: 1em; color: blue;"><b>?</b></sup></div></td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">-</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-08-15</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">19</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.6</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.5 (20th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.5</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;"><div title="This drama didn't made it into the daily Top20 list. The show on 20th place had a rating of 7.4%." style="cursor: help;">n/a<sup style="line-height: 1em; color: blue;"><b>?</b></sup></div></td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">-</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-08-15</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">20</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.5</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;"><div title="This drama didn't made it into the daily Top20 list. The show on 20th place had a rating of 6.5%." style="cursor: help;">n/a<sup style="line-height: 1em; color: blue;"><b>?</b></sup></div></td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.4 (17th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;"><div title="This drama didn't made it into the daily Top20 list. The show on 20th place had a rating of 7.4%." style="cursor: help;">n/a<sup style="line-height: 1em; color: blue;"><b>?</b></sup></div></td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">-</td></tr></tbody></table> text/html 2017-08-15T03:48:16+01:00 gogorio2012.mihanblog.com مهریار گوگوریو خبر فوری:عزمی راسخ که ادامه دارد.......آقای سان شاین به اردوی tvN پیوست: http://gogorio2012.mihanblog.com/post/2765 <font size="5"><img src="http://s9.picofile.com/file/8301229368/Mr_Sunshine_sc333.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="304" hspace="0" vspace="0" width="686"><br>tvN کم کار ترین شبکه&nbsp; کره جنوبی در ژانر تاریخی،حال گویا قصد&nbsp; پرکار شدن در این ژآنر را دارد و پس از مشاهده موفقیت اولیه ((زندگی به نام تو))،تصمیم به پخش درام عاشقانه حماسی (آقای سان شاین) گرفته است.<br><br>آقای سان شاین درباره زندگی سربازانی چوسونی است که دلاوری و وفاداری شان هرگز دیده نشد.لی بیونگ هان پسری چوسونی است که با کشتی نیروهای آمریکایی به آمریکا میرود&nbsp; از آنجا به عنوان یک سرباز آمریکایی در چوسون استقرار می یابد.کیم تائه ری نیز نقش دختر خانواده ای اشرافی را دارد که این پسر چوسونی-آمریکایی ما! دل در گرو مهر&nbsp; دارد.<br><br>آقای ساین شاین نیمه اول 2018 روزهای شنبه و یکشنبه ساعت 21:00 از شبکه tvN پخش خواهد شد.<br>&nbsp;<br></font> text/html 2017-08-13T14:46:11+01:00 gogorio2012.mihanblog.com مدیر سایت ریتینگ قسمت اول زندگی به نام تو:tvN قدرتمندانه ادامه میدهد:(بروزرسانی:قسمت دوم): http://gogorio2012.mihanblog.com/post/2764 <br><br>&nbsp;<img src="http://s9.picofile.com/file/8301765134/Deserving_of_the_Name_2.jpg" alt="" align="bottom" width="649" vspace="0" hspace="0" height="508" border="0"><br><br><br><table class="ratingtable" style="font-size: 14px; margin: 0.5em; background: rgb(249, 249, 249); border: 1px solid rgb(170, 170, 170); border-collapse: collapse; color: black; font-family: sans-serif; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><tbody><tr><th rowspan="2" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Date</th><th rowspan="2" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Episode</th><th colspan="3" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Nielsen Korea (%)</th><th rowspan="2" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">TNmS (%)</th></tr><tr><th style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Nationwide</th><th style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Seoul</th><th style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Peak</th></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-08-12</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">01</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2.855</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2.715</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">4.0</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">3.2</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-08-13</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">02</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">3.995</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">4.536</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">5.1</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">3.3</td></tr></tbody></table><br><font size="5">قسمت دوم هم آمد....ریتینگ سریال قاطعانه در حال جلو رفتن است و پس از مدتها ژانر تاریخی در شبکه های کابلی،دارد یک ریتینگ خوب را تجربه میکند.<br><br>البته حضور کیم نام گیل و کیم آه جونگ و بازگشت هردو به ژانر تاریخی،بی تاثیر در این ریتینگ نبوده است.<br><br>منتظر میمانیم تا ریتینگ ثابت عاشقانه فانتزی کمدی tvN را در هفته های بعد مشاهده کنیم....<br><br>tvN و 16 قسمتی اش،موفقیت های بیشتری را تجربه خواهند کرد؟؟؟<br><br></font> text/html 2017-08-11T06:02:21+01:00 gogorio2012.mihanblog.com مدیر سایت معرفی سریال زندگی به نام تو:+تریلر http://gogorio2012.mihanblog.com/post/2763 <div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/hvx0_deserving_of_the_name-p1.jpg" alt=""></div><font size="5">نام سریال: زندگی به نام تو</font><div><font size="5">نام انگلیسی:live up to your name</font></div><div><font size="5">شبکه:Tvn</font></div><div><font size="5">تعداد قسمت ها:16</font></div><div><font size="5">نویسنده:کیم یون هی</font></div><div><font size="5">کارگردان:هونگ چونگ چان</font></div><div><font size="5">تاریخ پخش :12آگوست تا 1 اکتبر 2017</font></div><div><font size="5">زمان پخش:شنبه ها ویکشنبه ها 21:00</font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5">به ادامه مطلب بروید.</font></div> text/html 2017-08-11T05:22:56+01:00 gogorio2012.mihanblog.com مدیر سایت تاریخ کره:شاه گوی king goi از بکجه: http://gogorio2012.mihanblog.com/post/2762 <div><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt; line-height:106%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/tacq_baekje_cultural_land_005_(9706835552).jpg" alt=""></span></div><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 106%; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14pt;"><div><br></div><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 18pt; line-height: 106%;">در خلال سلطنت پادشاه گوی در قرن سوم میلادی؛ پادشاهی باکجه نقطه ی عطف بزرگی را در روابط خارجی خود به خصوص با فرمانداری های تحت کنترل چینی ها؛ مشاهده نمود.</span></span> <div><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 106%; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14pt;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 18pt; line-height: 106%;"><br></span></span></div><div><font face="Arial, sans-serif"><span style="font-size: 24px;">به ادامه مطلب بروید.</span></font></div> text/html 2017-08-04T13:55:25+01:00 gogorio2012.mihanblog.com مهریار گوگوریو پایان پخش ملکه ی هفت روز:شکستی دیگر از KBS2: http://gogorio2012.mihanblog.com/post/2761 <img src="http://s8.picofile.com/file/8295262918/Queen_for_Seven_Days_cp1.jpg" alt="" width="593" vspace="0" hspace="0" height="798" border="0" align="bottom"><br><font face="Mihan-Yekan"><font size="5"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">ملکه ی هفت روز هم به پایان رسید...سریالی که در طول پخش ریتینگی ضعیف را دنبال کرد و با عملکردی متوسط به پایان راه رسید....<br><br>گویا استراتژی جدید آنها (KBS) جواب قانع کننده ای نداد و بازهم در ریتینگ شکست خوردند.....<br><br>نظر شما در مورد این ریتینگ چیست؟؟<br>آیا ملکه ی هفت روز شایسته ی این ریتینگ بود؟<br><br>ریتینگ سریال:<br><br></font></font></font><br><table class="ratingtable" style="font-size: 14px; margin: 0.5em; background: rgb(249, 249, 249); border: 1px solid rgb(170, 170, 170); border-collapse: collapse; color: black; font-family: sans-serif; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><tbody><tr><th rowspan="3" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Date</th><th rowspan="3" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Episode</th><th colspan="2" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">TNmS (%)</th><th colspan="3" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Nielsen Korea (%)</th></tr><tr><th rowspan="2" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Nationwide</th><th rowspan="2" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Seoul</th><th rowspan="2" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Nationwide</th><th colspan="2" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Seoul</th></tr><tr><th style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Average</th><th style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Peak</th></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-05-31</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">01</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">5.4</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">5.6</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.9 (18th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.7 (20th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.9</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-06-01</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">02</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">5.1</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">5.2</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">5.7</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">5.6</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.0</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-06-07</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">03</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">5.3</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">5.5</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.5</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.3</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.3</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-06-08</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">04</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">5.3</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.6</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.5</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.8 (15th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.4</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-06-14</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">05</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.6</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.0</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.9 (17th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.5</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.3</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-06-15</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">06</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">5.4</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">5.5</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.1</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.2</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.1</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-06-21</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">07</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">5.5</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">5.6</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">5.2</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">5.3</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.4</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-06-22</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">08</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">5.4</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">5.7</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">5.4</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">5.8</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.5</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-06-28</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">09</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">5.3</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">5.5</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">4.7</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">5.1</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.2</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-06-29</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;"><span style="color: blue;"><b>4.3</b></span></td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">4.9</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">4.4</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">5.0</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.0</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-07-05</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">11</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">4.5</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">5.3</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">4.4</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">5.4</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.0</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-07-06</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">12</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">4.6</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">4.8</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">4.6</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">4.9</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">5.5</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-07-12</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">13</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;"><span style="color: blue;"><b>4.3</b></span></td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;"><span style="color: blue;"><b>4.4</b></span></td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;"><span style="color: blue;"><b>4.3</b></span></td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;"><span style="color: blue;"><b>4.5</b></span></td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;"><span style="color: blue;"><b>5.0</b></span></td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-07-13</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">14</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">4.5</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">5.2</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">4.7</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">5.4</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.1</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-07-19</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">15</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.7</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.0</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.7 (20th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.4</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">8.0</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-07-20</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">16</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.3</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.5</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.3 (19th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.1</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.8</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-07-26</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">17</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">5.9</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.1</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.5 (19th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.2 (20th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.1</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-07-27</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">18</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;"><span style="color: red;"><b>7.6 (18th)</b></span></td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;"><span style="color: red;"><b>7.3 (19th)</b></span></td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;"><span style="color: red;"><b>7.7 (15th)</b></span></td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;"><span style="color: red;"><b>7.2 (16th)</b></span></td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">8.2</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-08-02</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">19</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.6 (16th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.0 (19th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.1 (16th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.2 (20th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">8.0</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-08-03</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">20</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;"><span style="color: red;"><b>7.6 (14th)</b></span></td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.8 (20th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.6 (16th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.0 (19th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;"><span style="color: red;"><b>8.6</b></span></td></tr><tr><th colspan="2" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Average</th><th style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">5.6%</th><th style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">5.8%</th><th style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">5.9%</th><th style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">5.9%</th><th style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">7.0</th></tr></tbody></table><font face="Mihan-Yekan"><font size="5"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br>2016 و 2017 گذشت....<br><br>امیدواریم 2018سال قدرت نمایی kbs باشد با.......<br><br>شورش سابولچو....<br><br><br></font></font></font> text/html 2017-08-03T05:44:09+01:00 gogorio2012.mihanblog.com مدیر سایت دیالوگ های ماندگار:خدمتکاران: http://gogorio2012.mihanblog.com/post/2759 <div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/xrj6_screenshot_(40).png" alt=""></div><div><font size="5">این یاب : اگه خفه شده ، پس حتما یکی گلوش رو فشار داده.... نباید قاتل رو پیدا کنیم؟!</font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5">مومیونگ : تا الان یه بار دستور کشتنش رو داده بودن ، حتما اربابا این بار هم این موضوعو مخفی نگه می دارن. تلاش ما بی نتیجه می مونه.</font></div><div><font size="5">- : اون باردار بوده ! اینو باید به دادستانی گزارش بدیم!</font></div><div><font size="5">-: تو نمی تونی علیه اربابت شکایت کنی</font></div><div><font size="5">- : چی؟!</font></div><div><font size="5">- : به جز درباره خیانت به کشور ، نمیشه علیه اربابا اقامه دعوی کرد. این قانونه!</font></div><div><font size="5">-: این چه معنی می ده؟! پس کی از ما محافظت می کنه؟!</font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/btok_screenshot_(39).png" alt=""></div><div><font size="5">-: هیچ کس .... هیچ کس از ما محافظت نمی کنه...</font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5">خدمتکاران:</font></div><div><font size="5">ارسالی از یاسر</font></div> text/html 2017-08-02T00:32:28+01:00 gogorio2012.mihanblog.com مهریار گوگوریو ریتینگ این هفته سریال پادشاه عاشق:سقوط mbc همچنان ادامه دارد....: http://gogorio2012.mihanblog.com/post/2758 <table class="ratingtable" style="font-size: 14px; margin: 0.5em; background: rgb(249, 249, 249); border: 1px solid rgb(170, 170, 170); border-collapse: collapse; color: black; font-family: sans-serif; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><tbody><tr><th rowspan="3" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Date</th><th rowspan="3" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Episode</th><th colspan="2" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">TNmS (%)</th><th colspan="3" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Nielsen Korea (%)</th></tr><tr><th rowspan="2" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Nationwide</th><th rowspan="2" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Seoul</th><th rowspan="2" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Nationwide</th><th colspan="2" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Seoul</th></tr><tr><th style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Average</th><th style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Peak</th></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-07-17</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">01</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">8.0 (18th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">8.0 (16th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.8 (20th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">9.0 (10th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.7</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-07-17</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">02</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">8.6 (16th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">9.3 (10th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">8.1 (18th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">9.1 (9th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">11.2</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-07-18</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">03</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.0</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.2</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">5.1</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">5.5</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.7</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-07-18</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">04</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.5 (20th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.2</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.0</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.3</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.2</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-07-24</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">05</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.9</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.6</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.2</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.9</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.2</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-07-24</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">06</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.0</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.2</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.0</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.3 (18th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.8</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-07-25</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">07</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.9</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.7 (19th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.0 (19th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.5 (13th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">8.0</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-07-25</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">08</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.6 (17th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.2 (16th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.2 (17th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.6 (12th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">8.0</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-07-31</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">09</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.5</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;"><div title="This drama didn't made it into the daily Top20 list. The show on 20th place had a rating of 6.7%." style="cursor: help;">n/a<sup style="line-height: 1em; color: blue;"><b>?</b></sup></div></td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">5.9</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.1</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">-</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-07-31</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.3 (18th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;"><div title="This drama didn't made it into the daily Top20 list. The show on 20th place had a rating of 6.7%." style="cursor: help;">n/a<sup style="line-height: 1em; color: blue;"><b>?</b></sup></div></td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.8</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.3 (19th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">-</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-08-01</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">11</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.5 (20th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;"><div title="This drama didn't made it into the daily Top20 list. The show on 20th place had a rating of 6.1%." style="cursor: help;">n/a<sup style="line-height: 1em; color: blue;"><b>?</b></sup></div></td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.3 (20th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.1 (19th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">-<br></td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-08-01</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">12</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.7 (19th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.1 (20th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.9 (17th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.1 (16th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">8.1</td></tr></tbody></table><font size="5">تکرار دوباره سرنوشت سریال عاشقان ماه:قلب سرخ گوریو اینبار در پادشاه عاشق......<br><br>نظر شما در مورد این ریتینگ چیست؟؟<br>آیا پادشاه عاشق مستحق چنین ریتینگی است؟؟؟<br>آیا این به معنای یک عقبگرد و افت کیفی mbc می باشد؟؟؟<br><br>بخش نظرات میزبان نظرات پرمهر شماست...<br><br></font> text/html 2017-08-01T01:12:39+01:00 gogorio2012.mihanblog.com مهریار گوگوریو تیزر شماره 4 و تصاویر جدید منتشر شده از سریال زندگی به نام تو: http://gogorio2012.mihanblog.com/post/2757 <font size="5">[http://www.aparat.com/v/iFLYA]<br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8302235542/fbrnejnm.jpg" alt="" width="547" vspace="0" hspace="0" height="351" border="0" align="bottom"><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8302235576/mtrmndt.jpg" alt="" width="556" vspace="0" hspace="0" height="431" border="0" align="bottom"><br>شمارش معکوس این سریال از فردا&nbsp; در امپراطوری گوگوریو آغاز خواهد شد....<br>tvN پس از مدتها با سریالی کمدی،پزشکی،فانتزی و در نهایت تاریخی باز خواهد گذشت.....<br><br><br><br><br></font> text/html 2017-07-31T02:19:44+01:00 gogorio2012.mihanblog.com مهریار گوگوریو ریتینگ های قدیمی:سریال ایمان: http://gogorio2012.mihanblog.com/post/2756 <font size="5"> <img src="http://s9.picofile.com/file/8302140176/Faith.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br>برای مشاهده ریتینگ کامل این سریال،به ادامه مطلب بروید. </font> text/html 2017-07-29T06:38:24+01:00 gogorio2012.mihanblog.com مهریار گوگوریو تیزر شماره 1 فیلم سینمایی نامهانسانسونگ: http://gogorio2012.mihanblog.com/post/2755 <font size="5">[http://www.aparat.com/v/AYbX3]<br>اکران از ماه سپتامبر 2017 در سینماهای کره جنوبی....<br><br>لینک خبر قبلی در مورد این سریال:<br><a href="http://gogorio2012.mihanblog.com/post/2451" target="_blank" title="">http://gogorio2012.mihanblog.com/post/2451</a></font> text/html 2017-07-28T11:14:39+01:00 gogorio2012.mihanblog.com مهریار گوگوریو ریتینگ این هفته سریال ملکه ی هفت روز: http://gogorio2012.mihanblog.com/post/2754 <table class="ratingtable" style="font-size: 14px; margin: 0.5em; background: rgb(249, 249, 249); border: 1px solid rgb(170, 170, 170); border-collapse: collapse; color: black; font-family: sans-serif; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><tbody><tr><th rowspan="3" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Date</th><th rowspan="3" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Episode</th><th colspan="2" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">TNmS (%)</th><th colspan="3" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Nielsen Korea (%)</th></tr><tr><th rowspan="2" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Nationwide</th><th rowspan="2" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Seoul</th><th rowspan="2" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Nationwide</th><th colspan="2" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Seoul</th></tr><tr><th style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Average</th><th style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Peak</th></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-05-31</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">01</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">5.4</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">5.6</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.9 (18th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.7 (20th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.9</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-06-01</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">02</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">5.1</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">5.2</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">5.7</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">5.6</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.0</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-06-07</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">03</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">5.3</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">5.5</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.5</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.3</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.3</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-06-08</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">04</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">5.3</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.6</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.5</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.8 (15th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.4</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-06-14</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">05</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.6</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.0</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.9 (17th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.5</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.3</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-06-15</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">06</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">5.4</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">5.5</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.1</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.2</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.1</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-06-21</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">07</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">5.5</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">5.6</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">5.2</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">5.3</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.4</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-06-22</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">08</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">5.4</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">5.7</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">5.4</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">5.8</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.5</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-06-28</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">09</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">5.3</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">5.5</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">4.7</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">5.1</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.2</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-06-29</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;"><span style="color: blue;"><b>4.3</b></span></td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">4.9</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">4.4</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">5.0</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.0</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-07-05</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">11</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">4.5</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">5.3</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">4.4</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">5.4</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.0</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-07-06</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">12</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">4.6</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">4.8</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">4.6</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">4.9</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">5.5</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-07-12</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">13</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;"><span style="color: blue;"><b>4.3</b></span></td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;"><span style="color: blue;"><b>4.4</b></span></td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;"><span style="color: blue;"><b>4.3</b></span></td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;"><span style="color: blue;"><b>4.5</b></span></td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;"><span style="color: blue;"><b>5.0</b></span></td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-07-13</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">14</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">4.5</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">5.2</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">4.7</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">5.4</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.1</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-07-19</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">15</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.7</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.0</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.7 (20th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.4</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">8.0</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-07-20</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">16</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.3</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.5</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.3 (19th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.1</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.8</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-07-26</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">17</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">5.9</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.1</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.5 (19th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.2 (20th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.1</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-07-27</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">18</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.6 (18th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.3 (19th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.7 (15th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.2 (16th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">8.2</td></tr></tbody></table> text/html 2017-07-27T06:15:57+01:00 gogorio2012.mihanblog.com مدیر سایت نقد و بررسی سریال آئینه جادوگر: http://gogorio2012.mihanblog.com/post/2753 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:24.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">نقد و بررسی سریال آئینه جادوگر:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:24.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">«آخرین شمع غار تنهایی...»<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:24.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/czke_09.jpg" alt=""></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">سریال 20 قسمتی آئینه جادوگر ، نخستین تلاش ماورالطبیعه </span><span dir="LTR" style="font-size:20.0pt;line-height:115%; mso-bidi-language:FA">jtbc</span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span> دوست داشتنی بود که امروز به آوردگاه نقد «امپراطوری گوگوریو» آمده و تقدیم نگاه های پرمهر شما خوبان می شود.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">به ادامه مطلب بروید.</span></p>