امپراطوری گوگوریو http://gogorio2012.mihanblog.com 2017-01-23T16:42:32+01:00 text/html 2017-01-23T08:52:16+01:00 gogorio2012.mihanblog.com مهریار گوگوریو خبر فوری:جادوگر...به تاریخ آمد!: http://gogorio2012.mihanblog.com/post/2536 <font size="5"><img src="http://s1.picofile.com/file/8283520634/fullsizephoto300116.jpg" alt="" border="0" vspace="0" hspace="0" align="bottom"><br>هنوز حتی به نیمه دوم 2017 هم نرسیده ایم که خبرهای 2018 منتشر میشوند...گویا شیوه جدیدیست برای انتشار اخبار....<br><br>به ادامه مطلب بروید.<br></font> text/html 2017-01-23T08:27:33+01:00 gogorio2012.mihanblog.com مهریار گوگوریو پوسترهای اصلی شورش:سارق بخشنده: http://gogorio2012.mihanblog.com/post/2535 <img src="http://s7.picofile.com/file/8283512192/C21NH3HUoAAFrj9.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><br><img src="http://s3.picofile.com/file/8283512250/C21NIgsUoAA45tm.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" align="bottom" border="0"><br><font size="5">7 روز دیگر،دوشنبه 11 بهمن ماه ساعت 22:00 آغاز پخش این سریال از شبکه mbc خواهد بود....</font><br><br> text/html 2017-01-21T08:19:00+01:00 gogorio2012.mihanblog.com مهریار گوگوریو پوسترهای جدید از سریال شورش:سارق بخشنده: http://gogorio2012.mihanblog.com/post/2534 <img src="http://s3.picofile.com/file/8283258550/C2qD0r4WIAEPPpv.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><font size="5">به ادامه مطلب بروید.</font><br> text/html 2017-01-20T14:43:20+01:00 gogorio2012.mihanblog.com مهریار گوگوریو تیزر پخش شده از سیمدانگ در ژاپن!: http://gogorio2012.mihanblog.com/post/2533 <font size="5"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">[http://www.aparat.com/v/PHB9h]<br>تماشای این تیزر جذاب را از دست ندهید!<br><br>قرار است این سریال از روز پنجشنبه 26 ژانویه 2017،علاوه بر کره جنوبی همزمان در کشورهای تایوان،سنگاپور،استرالیا،مالزی،ژاپن،هنگ کنگ و ایتالیا شروع به&nbsp; پخش کند...علاوه بر این ها،به 6 کشور دیگر هم پیش فروش شده که پس از پایان پخش در کره،شروع به پخش این سریال خواهند کرد....<br>همچنین در خبری جدیدتر،شبکه sbs روز پنجشنبه،دو قسمت اول این سریال را با هم به روی آنتن خواهد برد....<br><br><font size="4">((پاسخگوی نظرات،مهریار))</font><br></font></font> text/html 2017-01-20T04:03:21+01:00 gogorio2012.mihanblog.com مهریار گوگوریو نخستین پوستر از سریال شورش:سارق بخشنده منتشر شد: http://gogorio2012.mihanblog.com/post/2532 <img src="http://s2.picofile.com/file/8283102450/Rebel_Thief_Who_Stole_the_People_p1.jpg" alt="" border="0" width="668" vspace="0" hspace="0" height="522" align="bottom"><br><br><font size="4">((پاسخگوی نظرات،مهریار))</font><br> text/html 2017-01-19T03:43:10+01:00 gogorio2012.mihanblog.com مهریار گوگوریو نیروهای داریب:بازهم گوانگهه!.......اینبار روی پرده سینما..: http://gogorio2012.mihanblog.com/post/2531 <font size="5"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">و روند گوانگهه سازی ای که گویا تا سالها ادامه خواهد داشت....<br><br></font></font><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/yw7j_daerib_forces_f_01.jpg" alt=""><font size="5"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br>به ادامه مطلب بروید.<br><br><br></font></font> text/html 2017-01-19T03:32:22+01:00 gogorio2012.mihanblog.com مهریار گوگوریو ریتینگ این هفته سریال هوارانگ: http://gogorio2012.mihanblog.com/post/2530 <table class="ratingtable" style="font-size: 14px; margin: 0.5em; background: rgb(249, 249, 249); border: 1px solid rgb(170, 170, 170); border-collapse: collapse; color: black; font-family: sans-serif; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;"><tbody><tr><th rowspan="3" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Date</th><th rowspan="3" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Episode</th><th colspan="2" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">TNmS (%)</th><th colspan="3" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Nielsen Korea (%)</th></tr><tr><th rowspan="2" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Nationwide</th><th rowspan="2" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Seoul</th><th rowspan="2" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Nationwide</th><th colspan="2" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Seoul</th></tr><tr><th style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Average</th><th style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Peak</th></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2016-12-19</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">01</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.9 (18th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">8.5 (11th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.9</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;"><div title="This drama didn't made it into the daily Top20 list. The show on 20th place had a rating of 6.8%." style="cursor: help;">n/a<sup style="line-height: 1em; color: blue;"><b>?</b></sup></div></td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.1</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2016-12-20</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">02</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.9 (19th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.5 (18th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.2 (16th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.7 (17th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">9.9</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2016-12-26</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">03</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">11.1 (6th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">11.0 (4th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">13.1 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">13.8 (4th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">15.4</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2016-12-27</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">04</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.4 (19th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.8 (15th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.5 (17th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.2 (17th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">9.7</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-01-02</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">05</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.4 (18th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.6 (14th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.6 (19th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.4 (20th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">9.6</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-01-03</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">06</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.6 (18th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">8.0 (16th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">8.0 (16th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.2 (18th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.2</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-01-09</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">07</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.2 (19th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.5 (17th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.9</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.2 (18th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">9.4</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-01-10</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">08</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.2 (20th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">8.0 (15th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.6 (19th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.7 (15th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.0</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-01-16</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">09</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.2</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.8 (20th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.7</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;"><div title="This drama didn't made it into the daily Top20 list. The show on 20th place had a rating of 7.2%." style="cursor: help;">n/a<sup style="line-height: 1em; color: blue;"><b>?</b></sup></div></td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.9</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-01-17</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.1 (18th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.5 (18th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">8.3 (12th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">8.2 (12th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.2</td></tr></tbody></table><font size="4">((پاسخگوی نظرات،مهریار))</font><br> text/html 2017-01-18T09:15:54+01:00 gogorio2012.mihanblog.com مدیر سایت اطلاعیه:نقد سریال شش اژدهای پرنده: http://gogorio2012.mihanblog.com/post/2529 <font size="5">سلام بر شما یاران و همراهان همیشگی «امپراطوری گوگوریو».</font><div><font size="5">تماشای سریال «شش اژدهای پرنده» ساعاتی پیش به پایان رسید و نقد هم اکنون در دست آماده سازی قرار دارد.</font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/g7d_six_flying_dragons.jpg" alt=""></div><div><font size="5">&nbsp;</font></div><div><font size="5">به ادامه مطلب بروید.</font></div> text/html 2017-01-18T03:57:39+01:00 gogorio2012.mihanblog.com مهریار گوگوریو انتشار 2 پوستر جدید از سریال سیمدانگ،خاطرات درخشان: http://gogorio2012.mihanblog.com/post/2528 <font size="5"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><img src="http://s3.picofile.com/file/8282866634/C2a_iMEUsAICkJO.jpg" alt="" border="0" vspace="0" hspace="0" align="bottom"><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8282866650/C2a_iMLUcAADoBZ.jpg" alt="" border="0" vspace="0" hspace="0" align="bottom"><br>پارک هه سو در نقش نوجوانی سیمدانگ<br><br>یانگ سه جونگ در نقش نوجوانی لی گیوم(معشوق سیمدانگ)<br><br><font size="4">((پاسخگوی نظرات،مهریار))</font><br></font></font> text/html 2017-01-16T08:15:05+01:00 gogorio2012.mihanblog.com مهریار گوگوریو سیمدانگ به پشت دروازه های sbs رسیده است!:پنجمین تیزر هم منتشر شد:تحلیلی بر تیزرها: http://gogorio2012.mihanblog.com/post/2527 [http://www.aparat.com/v/i4gjn]<br><a href="http://s9.picofile.com/file/8282643500/Saimdang5.mp4.html" target="" title=""><font size="4"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">((لینک دانلود از پیکوفایل))</font></font></a><font size="4"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br><br><font size="3"><font size="5">به ادامه مطب بروید.</font><br></font></font></font> text/html 2017-01-16T07:36:18+01:00 gogorio2012.mihanblog.com مدیر سایت پست ثابت:روز شمار: شمارش معکوس آغاز پخش Saimdang, Light's Diary: و شورش سارق بخشنده:«آپدیت روزانه» http://gogorio2012.mihanblog.com/post/2526 <div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8283513584/00.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8283513618/00_2_.jpg" alt=""></div><div><font size="5">«پاسخگوی نظرات ، میررفیع»</font></div> text/html 2017-01-16T04:27:45+01:00 gogorio2012.mihanblog.com مهریار گوگوریو تیزر شماره 2 سریال شورش:سارق بخشنده: http://gogorio2012.mihanblog.com/post/2525 <font size="4">[http://www.aparat.com/v/oOwW2]<br><a href="http://s9.picofile.com/file/8282614084/Shooresh2.mp4.html" target="_blank" title="">((لینک دانلود از پیکو فایل))</a><br><br><font size="3">((پاسخگوی نظرات،مهریار))</font><br></font> text/html 2017-01-16T04:22:08+01:00 gogorio2012.mihanblog.com مهریار گوگوریو جدیدترین تصاویر منتشر شده از سریال سیمدانگ،خاطرات درخشان: http://gogorio2012.mihanblog.com/post/2524 <font size="5"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><img src="http://s8.picofile.com/file/8282613392/C13QdTRVEAM8Pow.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8282615842/fullsizephoto808461.jpg" alt="" width="540" vspace="0" hspace="0" height="1115" border="0" align="bottom"><br>گفته شدی برخی از قسمتهای سریال در کشور ایتالیا فیلمبرداری شده اند...<br><br><font size="4">((پاسخگوی نظرات،مهریار))</font><br></font></font> text/html 2017-01-14T04:25:36+01:00 gogorio2012.mihanblog.com مهریار گوگوریو تیتراژ قدیمی:درب اسرار آمیز: http://gogorio2012.mihanblog.com/post/2523 [http://www.aparat.com/v/x2BmI]<br><a href="http://s4.picofile.com/file/8282363976/974a16a3761c2d1a92b2559d40e1ed463022747_360p_97807.mp4.html" target="_blank" title=""><font size="5"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">((لینک دانلود از پیکو فایل))</font></font></a><font size="5"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br><br><font size="4">((پاسخگوی نظرات،مهریار))</font><br></font></font> text/html 2017-01-11T15:34:43+01:00 gogorio2012.mihanblog.com مدیر سایت ریتینگ این هفته هوارانگ: http://gogorio2012.mihanblog.com/post/2521 <table class="ratingtable" style="font-size: 14px; margin: 0.5em; background: rgb(249, 249, 249); border: 1px solid rgb(170, 170, 170); border-collapse: collapse; color: black; font-family: sans-serif;"><tbody><tr><th rowspan="3" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Date</th><th rowspan="3" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Episode</th><th colspan="2" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">TNmS (%)</th><th colspan="3" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Nielsen Korea (%)</th></tr><tr><th rowspan="2" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Nationwide</th><th rowspan="2" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Seoul</th><th rowspan="2" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Nationwide</th><th colspan="2" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Seoul</th></tr><tr><th style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Average</th><th style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Peak</th></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2016-12-19</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">01</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.9 (18th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">8.5 (11th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.9</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;"><div title="This drama didn't made it into the daily Top20 list. The show on 20th place had a rating of 6.8%." style="cursor: help;">n/a<sup style="line-height: 1em; color: blue;"><b>?</b></sup></div></td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.1</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2016-12-20</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">02</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.9 (19th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.5 (18th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.2 (16th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.7 (17th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">9.9</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2016-12-26</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">03</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">11.1 (6th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">11.0 (4th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">13.1 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">13.8 (4th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">15.4</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2016-12-27</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">04</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.4 (19th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.8 (15th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.5 (17th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.2 (17th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">9.7</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-01-02</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">05</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.4 (18th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.6 (14th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.6 (19th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.4 (20th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">9.6</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-01-03</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">06</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.6 (18th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">8.0 (16th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">8.0 (16th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.2 (18th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.2</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-01-09</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">07</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.2 (19th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.5 (17th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.9</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.2 (18th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">9.4</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-01-10</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">08</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.2 (20th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">8.0 (15th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.6 (19th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.7 (15th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.0</td></tr></tbody></table><br> <div><font size="5">تقریبا نیمی از سریال پخش شده است ، اما ریتینگ متوسط ادامه دارد...دلیلش هرچه باشد سریال در ریتینگ ها عملکرد چندان فوق العاده ای نداشته است.</font></div><div><font size="5">پخش سریال مدرن همزمان با این سریال نمی تواند دلیل محکمی باشد، جونگ دو جون هم همزمان با امپراطریس کی پخش میشد اما ریتینگ خوبش را داشت.</font></div><div><font size="5">هوارانگ ... شاید یک پروژه متوسط دیگر... برای kbs</font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="4">«پاسخگوی نظرات، میررفیع»</font></div>