امپراطوری گوگوریو http://gogorio2012.mihanblog.com 2017-06-25T19:19:45+01:00 text/html 2017-06-25T08:59:05+01:00 gogorio2012.mihanblog.com مهریار گوگوریو پوستر ساخته شده توسط فن ها و جدیدترین تصویر منتشر شده ی پادشاه عاشق: http://gogorio2012.mihanblog.com/post/2710 <font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="5"><img src="http://s8.picofile.com/file/8298835784/DC_0fWjUwAA65pz.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="333" border="0" width="651"><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8298835800/DC_0gCqVYAAM1hw.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="472" border="0" width="526"><br>همچنین طی جدیدترین خبرها،كشورهای تایوان،آمریكا،ژاپن‌،تایلند و استرالیا،حق پخش این سریال را از mbc خریداری كرده اند...<br></font></font> text/html 2017-06-24T06:19:45+01:00 gogorio2012.mihanblog.com مهریار گوگوریو خبر فوری:لی بیونگ هان به آقای سان شاین پیوست.... http://gogorio2012.mihanblog.com/post/2709 <font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="5"><img src="http://s9.picofile.com/file/8298710600/Mr_Sunshine_LBH.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="277" border="0" width="665"><br>بطور رسمی تایید شده كه این بازیگر به عنوان نقش اصلی سریال آقای سان شاین كه جدیدترین اثر نویسنده كیم ایون سوك است،پیوسته است.تیم تولید به بازیگری نیاز داشت كه مسلط به هر دو زبان انگلیسی و كره ای باشد كه لی بیونگ هان این ویژگی را داشت چرا كه جزو بازیگران هالیوودی نیز می باشد.<br><br>كمپانی تولید این سریال گفته است كه این سریال قرار نیست قبل از پخش فیلمبرداریش را تمام كند اما قرار شده مراحل پیش تولید كه شامل انتخاب بازیگر،لوكیشن و عوامل سریال است،زودتر از موعد انجام شود.<br><br>هنوز تعداد قسمتها و شبكه پخش این سریال مشخص نشده است.<br><br>آقای سان شاین،نیمه اول&nbsp; 2018 پخش خواهد شد.<br><br>....<br><br>بازگشت لی بیونگ هان پس از 9 سال به تلویزیون كره جنوبی...<br><br>بازگشت این سوپراستار را چطور ارزیابی میكنید؟<br><br>لی بیونگ هان كه تنها تجربه برجسته تاریخی اش فیلم خاطرات شمشیر است كه در آن خوش درخشید و جوایز زیادی برای ایفای آن نقشش دریافت كرد...<br><br><br><br></font></font> text/html 2017-06-22T06:03:58+01:00 gogorio2012.mihanblog.com مهریار گوگوریو جدیدترین تصویر منتشر شده از سریال پادشاه عاشق:سوگلی mbc!: http://gogorio2012.mihanblog.com/post/2708 <font size="5"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><img src="http://s9.picofile.com/file/8298520968/King_Loves_P01.jpg" alt="" width="641" vspace="0" hspace="0" height="419" border="0" align="bottom"><br>پادشاه عاشق از 17 جولای 2017 26 برابر با 26 تیرماه 1396 از شبکه mbc پخش خواهد شد...همچنین به احتمال قوی این سریال در همان فرمت 20 قسمت پخش خواهد شد و mbc قصد دو بخشی کردن هر قسمت را ندارد.....&nbsp;</font></font> text/html 2017-06-21T06:02:07+01:00 gogorio2012.mihanblog.com مهریار گوگوریو جدیدترین اخبار از فیلم سینمایی قبر فرخنده: http://gogorio2012.mihanblog.com/post/2707 <font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="5"><img src="http://s9.picofile.com/file/8298427350/Propitious_Site_for_Grave_tp11.jpg" alt="" width="623" vspace="0" hspace="0" height="323" border="0" align="bottom"><br>سه بازیگر جی سونگ،جو سئونگ وو و کیم سونگ کیون بازی در این فیلم سینمایی را قبول کرده اند.<br><br>هم اکنون نام این فیلم به مکانی قهرمانانه برای قبر! تغییر پیدا کرده است.<br><br>&nbsp;داستانی در آخرین سالهای سلسله ی(تمام نشدنی)!چوسون و جنگ دو مرد بر سر قدرت....<br><br>فیلمبرداری از آگوست 2017 آغاز خواهد شد و در همین سال 2017 به اکران خواهد رسید.<br><br></font></font> text/html 2017-06-17T14:19:02+01:00 gogorio2012.mihanblog.com مدیر سایت ریتینگ این هفته دختر پر روی من: http://gogorio2012.mihanblog.com/post/2706 <table class="ratingtable" style="font-size: 14px; margin: 0.5em; background: rgb(249, 249, 249); border: 1px solid rgb(170, 170, 170); border-collapse: collapse; color: black; font-family: sans-serif;"><tbody><tr><th rowspan="3" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Date</th><th rowspan="3" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Episode</th><th colspan="2" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">TNmS (%)</th><th colspan="3" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Nielsen Korea (%)</th></tr><tr><th rowspan="2" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Nationwide</th><th rowspan="2" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Seoul</th><th rowspan="2" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Nationwide</th><th colspan="2" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Seoul</th></tr><tr><th style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Average</th><th style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Peak</th></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-05-29</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">01</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">8.3 (16th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">9.9 (9th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">8.5 (12th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">8.9 (10th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.0</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-05-29</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">02</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">9.3 (10th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">11.3 (4th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">9.3 (8th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.0 (7th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">12.5</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-05-30</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">03</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.5 (20th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.8 (20th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.4 (13th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.7 (10th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">8.2</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-05-30</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">04</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">8.1 (11th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">9.5 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">9.3 (8th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">9.3 (7th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.7</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-06-05</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">05</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.4 (17th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">8.3 (9th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.2 (16th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.9 (10th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">9.0</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-06-05</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">06</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.7 (16th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">8.5 (8th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">8.2 (10th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">8.9 (7th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.1</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-06-06</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">07</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.1</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">8.0 (13th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">8.1 (13th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">8.6 (9th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">9.3</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-06-06</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">08</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">8.2 (15th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">8.8 (7th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">9.3 (8th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">9.7 (8th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.7</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-06-12</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">09</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.4</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.9 (12th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.9 (12th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">8.1 (10th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">9.3</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-06-12</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">8.1 (16th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">9.1 (7th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">9.0 (7th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">9.2 (7th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.5</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-06-13</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">11</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.4 (17th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.7 (11th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">8.5 (8th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">9.3 (6th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">11.0</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-06-13</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">12</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">9.0 (10th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">9.4 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.5 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">11.8 (4th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">12.4</td></tr></tbody></table><br> <div><font size="5">با گذشت هفته های ابتدایی حالا مدتی است که هر سه سریال رقیب به تعادل رسیده اند.</font></div><div><font size="5">ریتینگ های فعلی کاملا نشان دهنده وضعیت رقابت این سه شبکه است.</font></div><div><font size="5">mbc با 40 قسمتی پادشاه ارباب نقاب ، در صدر قرار دارد و با اختلاف چند درصدی دختر پر روی Sbs را پشت سرش می بیند.</font></div><div><font size="5">اما kbs اصلا وضعیت جالبی ندارد و ریتینگی مشابه (گل و شمشیر) و سالهای کذایی 2012 به بعد را نشان میدهد.</font></div><div><font size="5">با تجربه ای که داریم بعید به نظر میرسد که وضعیت جدول تا پایان پخش تغییری کند.</font></div><div><font size="5">تحلیل شما از این سه سریال چیست؟!</font></div><div><font size="5">کدام یک را دنبال میکنید ؟!</font></div><div><font size="5">2017 جدای از بحث ریتینگ ، کدام شبکه کیفیت بالاتری ارائه داده است؟!</font></div><div><font size="5">بخش نظرات ، میزبان نگاه های پرمهر شماست...</font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5">پاسخگوی نظرات«میررفیع»</font></div><div><font size="5"><br></font></div> text/html 2017-06-17T14:18:17+01:00 gogorio2012.mihanblog.com مدیر سایت ریتینگ این هفته سریال پادشاه:ارباب نقاب: http://gogorio2012.mihanblog.com/post/2705 <table class="ratingtable" style="font-size: 14px; margin: 0.5em; background: rgb(249, 249, 249); border: 1px solid rgb(170, 170, 170); border-collapse: collapse; color: black; font-family: sans-serif;"><tbody><tr><th rowspan="3" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Date</th><th rowspan="3" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Episode</th><th colspan="2" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">TNmS (%)</th><th colspan="3" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Nielsen Korea (%)</th></tr><tr><th rowspan="2" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Nationwide</th><th rowspan="2" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Seoul</th><th rowspan="2" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Nationwide</th><th colspan="2" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Seoul</th></tr><tr><th style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Average</th><th style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Peak</th></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-05-10</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">01</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">8.8 (9th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.0 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">9.7 (6th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.5 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">12.1</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-05-10</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">02</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.1 (6th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.9 (4th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">11.6 (4th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">12.1 (4th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">14.2</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-05-11</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">03</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.4 (8th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">11.5 (6th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.5 (6th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">11.2 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">13.0</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-05-11</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">04</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.8 (6th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">11.9 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">12.6 (4th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">13.4 (4th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">14.9</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-05-17</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">05</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">8.5 (12th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.4 (6th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">11.2 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">11.8 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">13.0</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-05-17</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">06</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">9.2 (10th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">11.0 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">12.5 (4th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">12.9 (4th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">14.4</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-05-18</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">07</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.4 (6th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">11.8 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">12.0 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">12.9 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">14.6</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-05-18</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">08</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">11.6 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">13.1 (4th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">13.4 (4th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">14.2 (3rd)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">16.0</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-05-24</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">09</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.6 (8th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.9 (6th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">11.9 (6th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">12.7 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">14.5</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-05-24</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">11.7 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">12.6 (4th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">13.8 (4th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">15.2 (3rd)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">16.9</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-05-25</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">11</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">11.1 (7th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">11.7 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">12.1 (6th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">13.2 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">15.2</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-05-25</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">12</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">12.3 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">13.3 (4th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">13.8 (4th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">15.1 (3rd)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">17.0</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-05-31</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">13</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">11.8 (6th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">13.8 (4th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">11.7 (6th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">12.2 (4th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">14.0</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-05-31</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">14</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">12.8 (4th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">15.7 (3rd)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">13.6 (3rd)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">14.5 (3rd)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">15.9</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-06-01</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">15</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">12.0 (6th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">14.5 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">12.0 (6th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">12.6 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">13.9</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-06-01</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">16</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">13.4 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">15.8 (2nd)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">13.6 (4th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">14.2 (3rd)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">17.1</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-06-07</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">17</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">11.6 (6th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">13.0 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.9 (7th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">11.0 (6th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">14.7</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-06-07</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">18</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">12.4 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">14.0 (3rd)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">11.9 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">11.6 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">15.8</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-06-08</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">19</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">11.0 (7th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">13.0 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">11.2 (6th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">11.2 (6th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">15.1</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-06-08</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">20</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">11.4 (6th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">14.0 (4th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">12.2 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">12.1 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">16.0</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-06-14</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">21</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">11.8 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">13.0 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">11.3 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">11.8 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">15.3</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-06-14</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">22</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">13.0 (4th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">14.5 (2nd)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">13.0 (4th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">13.8 (3rd)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">16.4</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-06-15</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">23</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.3 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">11.3 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">11.3 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">11.3 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">12.6</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-06-15</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">24</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">12.0 (4th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">13.2 (3rd)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">13.4 (4th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">13.2 (4th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">14.9</td></tr></tbody></table> text/html 2017-06-17T14:16:57+01:00 gogorio2012.mihanblog.com مدیر سایت ریتینگ این هفته سریال ملکه هفت روز: http://gogorio2012.mihanblog.com/post/2704 <table class="ratingtable" style="font-size: 14px; margin: 0.5em; background: rgb(249, 249, 249); border: 1px solid rgb(170, 170, 170); border-collapse: collapse; color: black; font-family: sans-serif;"><tbody><tr><th rowspan="3" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Date</th><th rowspan="3" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Episode</th><th colspan="2" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">TNmS (%)</th><th colspan="3" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Nielsen Korea (%)</th></tr><tr><th rowspan="2" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Nationwide</th><th rowspan="2" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Seoul</th><th rowspan="2" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Nationwide</th><th colspan="2" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Seoul</th></tr><tr><th style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Average</th><th style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Peak</th></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-05-31</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">01</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">5.4</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">5.6</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.9 (18th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.7 (20th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.9</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-06-01</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">02</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">5.1</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">5.2</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">5.7</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">5.6</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.0</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-06-07</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">03</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">5.3</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">5.5</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.5</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.3</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.3</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-06-08</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">04</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">5.3</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.6</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.5</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.8 (15th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.4</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-06-14</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">05</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.6</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.0</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.9 (17th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.5</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.3</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-06-15</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">06</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">5.4</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">5.5</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.1</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.2</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.1</td></tr></tbody></table> text/html 2017-06-15T04:42:12+01:00 gogorio2012.mihanblog.com مدیر سایت تحلیل پوسترهای شورش سارق بخشنده:هونگ گیل دونگ: http://gogorio2012.mihanblog.com/post/2703 <div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/sydk_01.jpg" alt=""></div><font size="5">پس از مدتها وقفه و با عذرخواهی فراوان بابت این موضوع ، باز هم با تحلیل پوسترهای یک سریال دیگر در خدمت شما هستیم.</font><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5">به ادامه مطلب بروید.</font></div><div><font size="5"><br></font></div> text/html 2017-06-15T04:07:49+01:00 gogorio2012.mihanblog.com مدیر سایت اطلاعیه:بروزرسانی اخبار: http://gogorio2012.mihanblog.com/post/2702 <font size="5">فیلمبرداری سریال پادشاه عاشق به پایان رسید ، این سریال کمتر از یک ماه دیگر روی آنتن mbc می رود برای مطالعه مطالب بیشتر در مورد این سریال به لینک زیر مراجعه کنید.</font><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/nsp0_photo_2017-06-15_13-07-59.jpg" alt=""></div><div><br><div><font size="4"><a href="http://gogorio2012.mihanblog.com/post/2552" target="_blank" title="">http://gogorio2012.mihanblog.com/post/2552</a></font></div><div><br></div><div><font size="5">همچنین در خبر دیگری از دراما بینز مشخص شد سریال سفر به غرب یک اثر مدرن است و تاریخی نخواهد بود.</font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5">*تحلیل پوسترهای سریال شورش سارق بخشنده امروز در «امپراطوری گوگوریو»</font></div></div> text/html 2017-06-09T02:00:45+01:00 gogorio2012.mihanblog.com مهریار گوگوریو ریتینگ این هفته سریال ملکه ی هفت روز: http://gogorio2012.mihanblog.com/post/2701 <table class="ratingtable" style="font-size: 14px; margin: 0.5em; background: rgb(249, 249, 249); border: 1px solid rgb(170, 170, 170); border-collapse: collapse; color: black; font-family: sans-serif; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><tbody><tr><th rowspan="3" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Date</th><th rowspan="3" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Episode</th><th colspan="2" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">TNmS (%)</th><th colspan="3" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Nielsen Korea (%)</th></tr><tr><th rowspan="2" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Nationwide</th><th rowspan="2" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Seoul</th><th rowspan="2" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Nationwide</th><th colspan="2" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Seoul</th></tr><tr><th style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Average</th><th style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Peak</th></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-05-31</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">01</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">5.4</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">5.6</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.9 (18th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.7 (20th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.9</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-06-01</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">02</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">5.1</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">5.2</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">5.7</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">5.6</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.0</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-06-07</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">03</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">5.3</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">5.5</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.5</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.3</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.3</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-06-08</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">04</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.8</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.6</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.6</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.8 (15th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.4</td></tr></tbody></table> text/html 2017-06-09T02:00:04+01:00 gogorio2012.mihanblog.com مهریار گوگوریو ریتینگ این هفته سریال پادشاه:ارباب نقاب: http://gogorio2012.mihanblog.com/post/2700 <table class="ratingtable" style="font-size: 14px; margin: 0.5em; background: rgb(249, 249, 249); border: 1px solid rgb(170, 170, 170); border-collapse: collapse; color: black; font-family: sans-serif; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><tbody><tr><th rowspan="3" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Date</th><th rowspan="3" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Episode</th><th colspan="2" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">TNmS (%)</th><th colspan="3" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Nielsen Korea (%)</th></tr><tr><th rowspan="2" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Nationwide</th><th rowspan="2" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Seoul</th><th rowspan="2" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Nationwide</th><th colspan="2" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Seoul</th></tr><tr><th style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Average</th><th style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Peak</th></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-05-10</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">01</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">8.8 (9th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.0 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">9.7 (6th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.5 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">12.1</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-05-10</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">02</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.1 (6th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.9 (4th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">11.6 (4th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">12.1 (4th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">14.2</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-05-11</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">03</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.4 (8th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">11.5 (6th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.5 (6th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">11.2 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">13.0</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-05-11</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">04</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.8 (6th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">11.9 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">12.6 (4th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">13.4 (4th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">14.9</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-05-17</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">05</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">8.5 (12th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.4 (6th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">11.2 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">11.8 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">13.0</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-05-17</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">06</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">9.2 (10th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">11.0 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">12.5 (4th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">12.9 (4th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">14.4</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-05-18</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">07</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.4 (6th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">11.8 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">12.0 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">12.9 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">14.6</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-05-18</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">08</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">11.6 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">13.1 (4th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">13.4 (4th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">14.2 (3rd)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">16.0</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-05-24</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">09</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.6 (8th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.9 (6th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">11.9 (6th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">12.7 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">14.5</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-05-24</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">11.7 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">12.6 (4th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">13.8 (4th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">15.2 (3rd)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">16.9</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-05-25</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">11</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">11.1 (7th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">11.7 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">12.1 (6th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">13.2 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">15.2</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-05-25</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">12</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">12.3 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">13.3 (4th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">13.8 (4th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">15.1 (3rd)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">17.0</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-05-31</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">13</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">11.8 (6th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">13.8 (4th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">11.7 (6th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">12.2 (4th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">14.0</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-05-31</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">14</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">12.8 (4th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">15.7 (3rd)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">13.6 (3rd)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">14.5 (3rd)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">15.9</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-06-01</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">15</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">12.0 (6th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">14.5 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">12.0 (6th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">12.6 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">13.9</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-06-01</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">16</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">13.4 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">15.8 (2nd)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">13.6 (4th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">14.2 (3rd)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">17.1</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-06-07</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">17</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">11.6 (6th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">13.0 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.9 (7th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">11.0 (6th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">14.7</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-06-07</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">18</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">12.4 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">14.0 (3rd)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">11.9 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">11.6 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">15.8</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-06-08</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">19</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">11.0 (7th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">13.0 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">11.2 (6th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">11.2 (6th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">15.1</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-06-08</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">20</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">11.4 (6th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">14.0 (4th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">12.2 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">12.1 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">16.0</td></tr></tbody></table> text/html 2017-06-09T01:59:11+01:00 gogorio2012.mihanblog.com مهریار گوگوریو ریتینگ این هفته سریال دختر پرروی من: http://gogorio2012.mihanblog.com/post/2699 <table class="ratingtable" style="font-size: 14px; margin: 0.5em; background: rgb(249, 249, 249); border: 1px solid rgb(170, 170, 170); border-collapse: collapse; color: black; font-family: sans-serif; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><tbody><tr><th rowspan="3" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Date</th><th rowspan="3" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Episode</th><th colspan="2" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">TNmS (%)</th><th colspan="3" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Nielsen Korea (%)</th></tr><tr><th rowspan="2" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Nationwide</th><th rowspan="2" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Seoul</th><th rowspan="2" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Nationwide</th><th colspan="2" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Seoul</th></tr><tr><th style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Average</th><th style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Peak</th></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-05-29</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">01</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">8.3 (16th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">9.9 (9th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">8.5 (12th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">8.9 (10th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.0</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-05-29</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">02</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">9.3 (10th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">11.3 (4th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">9.3 (8th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.0 (7th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">12.5</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-05-30</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">03</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.5 (20th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">6.8 (20th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.4 (13th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.7 (10th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">8.2</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-05-30</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">04</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">8.1 (11th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">9.5 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">9.3 (8th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">9.3 (7th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.7</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-06-05</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">05</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.4 (17th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">8.3 (9th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.2 (16th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.9 (10th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">9.0</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-06-05</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">06</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.7 (16th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">8.5 (8th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">8.2 (10th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">8.9 (7th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.1</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-06-06</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">07</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.1</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">8.0 (13th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">8.1 (13th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">8.6 (9th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">9.3</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-06-06</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">08</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">8.2 (15th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">8.8 (7th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">9.3 (8th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">9.7 (8th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.7</td></tr></tbody></table> text/html 2017-06-05T07:09:12+01:00 gogorio2012.mihanblog.com مهریار گوگوریو ریتینگ های قدیمی:سریال خدای جنگ: http://gogorio2012.mihanblog.com/post/2698 <font size="5"><img src="http://s9.picofile.com/file/8296907334/Soldier_Poster.jpg" alt="" hspace="0" align="bottom" vspace="0" border="0"><br><br>برای مشاهده ریتینگ این سریال به ادامه مطلب بروید.<br><br><br></font> text/html 2017-06-03T02:24:55+01:00 gogorio2012.mihanblog.com مهریار گوگوریو تاریخ کره:بالهه: http://gogorio2012.mihanblog.com/post/2696 <img src="http://s8.picofile.com/file/8296705492/photo_2017_06_03_11_35_26.jpg" alt="" hspace="0" height="309" align="bottom" width="660" vspace="0" border="0"><br><br><font size="5">به ادامه مطلب بروید.<br><br></font> text/html 2017-06-02T02:47:31+01:00 gogorio2012.mihanblog.com مهریار گوگوریو خبر فوری:تاریخی جدید mbc در پاییز:نخستین خبرها از سفر به غرب: http://gogorio2012.mihanblog.com/post/2695 <img src="http://s2.picofile.com/file/8285164918/mbc.jpg" alt="" hspace="0" align="bottom" vspace="0" border="0"><br><br><font size="5">انجمن شیکاگو اطلاعاتی در خصوص این سریال را منتشر کرده که بالافاصله در ادامه مطلب به سراغ آن میرویم.<br><br>به ادامه مطلب بروید.<br><br></font>