تبلیغات
امپراطوری گوگوریو - مطالب ابر دختر امپراطور
محیطی برای دوستداران تاریخ و فرهنگ کهن کره

ریتینگ سریال امپراطریس کی + آپدیت پست قبل:

شنبه 5 بهمن 1392 12:26 ب.ظ

نویسنده : مدیر سایت
ریتینگ کامل سریال امپراطریس کی در ادامه مطلب
قسمتهای 23 و 24
ریتینگ سریال دختر امپراطور تا پخش روز جمعه 4 بهمن ماه در پست قبل قرار گرفت.

ادامه مطلب

دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: ریتینگ سریال های کره ای ، امپراطریس کی ، mbc ، دختر امپراطور ، ریتنگ دختر امپراطور ،
آخرین ویرایش: - -

ریتینگ سریال امپراطریس کی + آپدیت پست قبل:

شنبه 5 بهمن 1392 12:26 ب.ظ

نویسنده : مدیر سایت
ریتینگ کامل سریال امپراطریس کی در ادامه مطلب
قسمتهای 23 و 24
ریتینگ سریال دختر امپراطور تا پخش روز جمعه 4 بهمن ماه در پست قبل قرار گرفت.

ادامه مطلب

دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: ریتینگ سریال های کره ای ، امپراطریس کی ، mbc ، دختر امپراطور ، ریتنگ دختر امپراطور ،
آخرین ویرایش: - -

ریتینگ سریال امپراطریس کی + آپدیت پست قبل:

شنبه 5 بهمن 1392 12:26 ب.ظ

نویسنده : مدیر سایت
ریتینگ کامل سریال امپراطریس کی در ادامه مطلب
قسمتهای 23 و 24
ریتینگ سریال دختر امپراطور تا پخش روز جمعه 4 بهمن ماه در پست قبل قرار گرفت.

ادامه مطلب

دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: ریتینگ سریال های کره ای ، امپراطریس کی ، mbc ، دختر امپراطور ، ریتنگ دختر امپراطور ،
آخرین ویرایش: - -

اطلاعیه:ریتینگ سریال دختر امپراطور:از قسمت 62 به بعد:

سه شنبه 1 بهمن 1392 06:55 ق.ظ

نویسنده : مدیر سایت


به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: ریتینگ دختر امپراطور ، دختر امپراطور ، ریتینگ سریال های کره ای ، mbc ،
آخرین ویرایش: - -

اطلاعیه:ریتینگ سریال دختر امپراطور:از قسمت 62 به بعد:

سه شنبه 1 بهمن 1392 06:55 ق.ظ

نویسنده : مدیر سایت


به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: ریتینگ دختر امپراطور ، دختر امپراطور ، ریتینگ سریال های کره ای ، mbc ،
آخرین ویرایش: - -

اطلاعیه:ریتینگ سریال دختر امپراطور:از قسمت 62 به بعد:

سه شنبه 1 بهمن 1392 06:55 ق.ظ

نویسنده : مدیر سایت


به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: ریتینگ دختر امپراطور ، دختر امپراطور ، ریتینگ سریال های کره ای ، mbc ،
آخرین ویرایش: - -

اطلاعیه:ریتینگ سریال دختر امپراطور:

یکشنبه 15 دی 1392 03:08 ق.ظ

نویسنده : مدیر سایت
از قسمت 57 الی 62
به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: دختر امپراطور ، سریال تاریخی ، mbc ، ریتینگ سریال دختر امپراطور ، جونگ دو جون ،
آخرین ویرایش: - -

اطلاعیه:ریتینگ سریال دختر امپراطور:

یکشنبه 15 دی 1392 03:08 ق.ظ

نویسنده : مدیر سایت
از قسمت 57 الی 62
به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: دختر امپراطور ، سریال تاریخی ، mbc ، ریتینگ سریال دختر امپراطور ، جونگ دو جون ،
آخرین ویرایش: - -

اطلاعیه:ریتینگ سریال دختر امپراطور:

یکشنبه 15 دی 1392 03:08 ق.ظ

نویسنده : مدیر سایت
از قسمت 57 الی 62
به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: دختر امپراطور ، سریال تاریخی ، mbc ، ریتینگ سریال دختر امپراطور ، جونگ دو جون ،
آخرین ویرایش: - -

اطلاعیه:ریتینگ سریال دختر امپراطور:

یکشنبه 1 دی 1392 01:04 ق.ظ

نویسنده : مدیر سایتاز قسمت 51 الی 56 .
به ادامه مطلب بروید.


ادامه مطلب

دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: ریتینگ سریال های در حال پخش ، ریتینگ سریال دختر امپراطور ، دختر امپراطور ، mbc ،
آخرین ویرایش: - -

اطلاعیه:ریتینگ سریال دختر امپراطور:

یکشنبه 1 دی 1392 01:04 ق.ظ

نویسنده : مدیر سایتاز قسمت 51 الی 56 .
به ادامه مطلب بروید.


ادامه مطلب

دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: ریتینگ سریال های در حال پخش ، ریتینگ سریال دختر امپراطور ، دختر امپراطور ، mbc ،
آخرین ویرایش: - -

اطلاعیه:ریتینگ سریال دختر امپراطور:

یکشنبه 1 دی 1392 01:04 ق.ظ

نویسنده : مدیر سایتاز قسمت 51 الی 56 .
به ادامه مطلب بروید.


ادامه مطلب

دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: ریتینگ سریال های در حال پخش ، ریتینگ سریال دختر امپراطور ، دختر امپراطور ، mbc ،
آخرین ویرایش: - -

اطلاعیه:ریتینگ سریال دختر امپراطور:

سه شنبه 19 آذر 1392 10:49 ق.ظ

نویسنده : مدیر سایت


ریتینگ این سریال تا پخش روز پنجشنبه 21 آذر ماه آپدیت شد.

به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: دختر امپراطور ، ریتینگ سریال کره ای ، ریتینگ سریال دختر امپراطور ، سریال تاریخی ، mbc ، ریتینگ ، امپراطریس کی ،
آخرین ویرایش: - -

اطلاعیه:ریتینگ سریال دختر امپراطور:

سه شنبه 19 آذر 1392 10:49 ق.ظ

نویسنده : مدیر سایت


ریتینگ این سریال تا پخش روز پنجشنبه 21 آذر ماه آپدیت شد.

به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: دختر امپراطور ، ریتینگ سریال کره ای ، ریتینگ سریال دختر امپراطور ، سریال تاریخی ، mbc ، ریتینگ ، امپراطریس کی ،
آخرین ویرایش: - -

اطلاعیه:ریتینگ سریال دختر امپراطور:

سه شنبه 19 آذر 1392 10:49 ق.ظ

نویسنده : مدیر سایت


ریتینگ این سریال تا پخش روز پنجشنبه 21 آذر ماه آپدیت شد.

به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: دختر امپراطور ، ریتینگ سریال کره ای ، ریتینگ سریال دختر امپراطور ، سریال تاریخی ، mbc ، ریتینگ ، امپراطریس کی ،
آخرین ویرایش: - -تعداد کل صفحات : 3 1 2 3